|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Ý định nghỉ việc (Turnover intention) của nhân viên là gì?

Ý định nghỉ việc (Turnover intention) của nhân viên là gì?

Ý định nghỉ việc (tiếng Anh: Turnover intention) có thể hiểu đơn giản là mức độ mà nhân viên có ý định từ bỏ, là một sự sẵn sàng cố ý rời khỏi tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -10:57 | 16/07/2020
Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ

Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ

Hai hoạt động này thường gắn chặt với nhau, những chuyên gia thuế phát hiện ra để tư vấn trong quá trình cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc trong quá trình tư vấn thuế cần phải có những lời khuyên về tuân thủ tục về thuế cho khách hàng.
Kiến thức Kinh tế -10:50 | 16/07/2020
Nhân viên đại lí thuế là ai? Điều kiện qui định

Nhân viên đại lí thuế là ai? Điều kiện qui định

Nhân viên đại lí thuế là người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp và làm việc cho tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Kiến thức Kinh tế -10:32 | 16/07/2020
Cam kết tình cảm (Affective commitment) của nhân viên là gì?

Cam kết tình cảm (Affective commitment) của nhân viên là gì?

Cam kết tình cảm (tiếng Anh: Affective commitment) là một trong 3 khía cạnh của cam kết tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -10:28 | 16/07/2020
Kê khai thuế (Tax Declaration) là gì? Yêu cầu

Kê khai thuế (Tax Declaration) là gì? Yêu cầu

Kê khai thuế (tiếng Anh: Tax Declaration) là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lí thuế.
Kiến thức Kinh tế -10:13 | 16/07/2020
Sự im lặng của nhân viên (Employee silence) là gì? Hậu quả

Sự im lặng của nhân viên (Employee silence) là gì? Hậu quả

Sự im lặng của nhân viên (tiếng Anh: Employee silence) là việc nhân viên che giấu các hình thức biểu đạt chân thực về sự đánh giá hành vi, nhận thức và/hoặc tình cảm của mình về hoàn cảnh tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -10:11 | 16/07/2020
Phương thức đánh thuế là gì? Phân loại

Phương thức đánh thuế là gì? Phân loại

Phương thức đánh thuế thể hiện cách nhà nước điều tiết thu nhập của các tổ chức cá nhân trong xã hội – điều tiết trực tiếp hay điều tiết gián tiếp.
Kiến thức Kinh tế -09:49 | 16/07/2020
Phong cách lãnh đạo đích thực (Authentic leadership - AL) là gì?

Phong cách lãnh đạo đích thực (Authentic leadership - AL) là gì?

Phong cách lãnh đạo đích thực (tiếng Anh: Authentic leadership - AL) là một phong cách lãnh đạo mới nổi, được xem là rất cần thiết trong lĩnh vực quản trị tổ chức trong thế kỉ XXI.
Kiến thức Kinh tế -09:33 | 16/07/2020
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (State Capital Investment Corporation – SCIC) là gì?

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (State Capital Investment Corporation – SCIC) là gì?

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đại diện cho Nhà nước như một nhà đầu tư mà ở đó nhà nước duy trì một tỷ lệ lớn cổ phần tại các công ty vốn nhà nước đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Kiến thức Kinh tế -09:04 | 16/07/2020
Lí thuyết đánh đổi động (Dynamic Trade-off Theory) là gì?

Lí thuyết đánh đổi động (Dynamic Trade-off Theory) là gì?

Lí thuyết đánh đổi động (tiếng Anh: Dynamic Trade-off Theory) cho rằng doanh nghiệp có lợi nhuận càng cao thì việc hưởng lợi từ lá chắn thuế càng lớn khi họ vay nợ càng nhiều.
Kiến thức Kinh tế -23:08 | 15/07/2020
Chủ đề nóng
Lí thuyết đánh đổi tĩnh (Static Trade-Off Theory - STT) là gì?

Lí thuyết đánh đổi tĩnh (Static Trade-Off Theory - STT) là gì?

Lí thuyết đánh đổi tĩnh (tiếng Anh: Static Trade-Off Theory - STT) xem xét một cơ cấu vốn mục tiêu của một doanh nghiệp mà cơ cấu vốn này được xác định dựa vào sự đánh đổi giữa lợi ích cận biên của thuế và chi phí liên quan đến nợ.
Kiến thức Kinh tế -22:48 | 15/07/2020
Lí thuyết của Modigliani và Miller (Modigliani-Miller theorem - M&M) là gì?

Lí thuyết của Modigliani và Miller (Modigliani-Miller theorem - M&M) là gì?

Lí thuyết của Modigliani và Miller (tiếng Anh: Modigliani-Miller theorem - M&M) là lí thuyết đầu tiên nghiên cứu về cấu trúc vốn của doanh nghiệp và đây cũng là nền tảng cơ sở để các lí thuyết sau này ra đời.
Kiến thức Kinh tế -22:22 | 15/07/2020
Giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted Present Value) là gì? Công thức và ví dụ

Giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted Present Value) là gì? Công thức và ví dụ

Giá trị hiện tại điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Present Value) là giá trị hiện tại ròng của dự án hoặc công ty được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cộng với giá trị hiện tại của lợi ích từ tài trợ.
Kiến thức Kinh tế -15:46 | 15/07/2020
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng hữu hình (tiếng Anh: Tangible Net Worth) là cách tính giá trị ròng của một công ty, không bao gồm giá trị có được từ các tài sản vô hình như bản quyền, bằng sáng chế hay sở hữu trí tuệ.
Kiến thức Kinh tế -15:44 | 15/07/2020
Tái cơ cấu nợ (Debt Restructuring) là gì? Đặc điểm và loại hình

Tái cơ cấu nợ (Debt Restructuring) là gì? Đặc điểm và loại hình

Tái cơ cấu nợ (tiếng Anh: Debt Restructuring) là quá trình được các công ty sử dụng để tránh rủi ro vỡ nợ đối với khoản nợ hiện có hoặc để tận dụng mức lãi suất thấp hơn.
Kiến thức Kinh tế -15:43 | 15/07/2020
Cổ phiếu ủy thác giữ (Escrowed Shares) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Cổ phiếu ủy thác giữ (Escrowed Shares) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Cổ phiếu ủy thác giữ (tiếng Anh: Escrowed Shares) là cổ phiếu được giữ trong một tài khoản ủy thác giữ, được bảo đảm bởi một bên thứ ba, trong khi chờ hoàn thành một trong các trường hợp phổ biến: thương vụ sáp nhập và mua lại; phá sản hay tái tổ chức công ty; và cấp cổ phiếu hạn chế cho nhân viên của công ty.
Kiến thức Kinh tế -15:38 | 15/07/2020
Phương pháp số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

Phương pháp số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

Phương thức số dư điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Balance Method) là một phương pháp kế toán, mà các khoản phí tài chính được tính dựa trên số tiền còn nợ vào cuối chu kì thanh toán hiện tại trên thẻ tín dụng.
Kiến thức Kinh tế -15:37 | 15/07/2020
Chênh lệch âm (Negative Carry) trong đầu tư là gì? Đặc điểm

Chênh lệch âm (Negative Carry) trong đầu tư là gì? Đặc điểm

Chênh lệch âm (tiếng Anh: Negative Carry) là một trạng thái trong đó chi phí để nắm giữ một khoản đầu tư hoặc chứng khoán vượt quá thu nhập kiếm được khi nắm giữ nó.
Kiến thức Kinh tế -17:37 | 07/07/2020
Nhà tạo lập thị trường thứ ba (Third Market Maker) là ai? Đặc điểm và ví dụ

Nhà tạo lập thị trường thứ ba (Third Market Maker) là ai? Đặc điểm và ví dụ

Nhà tạo lập thị trường thứ ba (tiếng Anh: Third Market Maker) là nhà tạo lập thị trường giao dịch ở thị trường chứng khoán thứ ba, là thị trường tài chính trong đó chứng khoán giao dịch qua thị trường OTC bởi các nhà đầu tư tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -17:36 | 07/07/2020
Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Capital Ratio) là gì? Đặc điểm

Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Capital Ratio) là gì? Đặc điểm

Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (tiếng Anh: Risk-Adjusted Capital Ratio) được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của một tổ chức tài chính trong trường hợp suy thoái kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -17:35 | 07/07/2020
Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.