Nhà đất

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh GPMB đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh GPMB đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Để đáp ứng tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, cần tập trung hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

chủ đề nóng