Chứng khoán

Nhà đầu tư cần biết: Đọc hành vi và tâm lí của thị trường như thế nào?

Nhà đầu tư cần biết: Đọc hành vi và tâm lí của thị trường như thế nào?
Khi làm quen với thị trường, NĐT thấy rằng dường như thị trường cũng có tính cách riêng của nó. Cũng như thị trường, cổ phiếu nó cũng có tên tuổi và tính cách riêng biệt. Tất cả những tính cách này được thể hiện thông qua hai cảm xúc cơ bản nhất là sự tham lam và nỗi sợ hãi.
chủ đề nóng 
Tìm theo ngày