Chứng khoán

Dáng dấp chuỗi giảm sàn 34 phiên của cổ phiếu CDO, cổ đông Yeah1 đang chờ ‘cú nảy con mèo chết’?

Dáng dấp chuỗi giảm sàn 34 phiên của cổ phiếu CDO, cổ đông Yeah1 đang chờ ‘cú nảy con mèo chết’?

Trong chuỗi phiên giảm sàn liên tục sau những biến cố, những cổ phiếu thường có “cú nảy con mèo chết” để nhà đầu tư có thể cắt lỗ. Với việc giảm sàn 11 phiên liên tiếp, không có thanh khoản và dư bán giá sàn hàng triệu đơn vị, cổ đồng Yeah1 đang chờ đợi “cú nảy con mèo chết”?

chủ đề nóng