Nhà đất

Doanh nghiệp KCN kiếm bộn tiền nhờ Samsung

Doanh nghiệp KCN kiếm bộn tiền nhờ Samsung
Lịch sử đầu tư cho thấy, kinh tế tại các địa phương, nơi được chaebol số 1 Hàn Quốc Samsung chọn làm cứ điểm đặt nhà máy đều thay đổi rõ nét sau một vài năm đi vào hoạt động. Đồng thời, những khu công nghiệp nơi doanh nghiệp này đặt nhà máy lần lượt vươn lên các vị trí dẫn đầu thu hút vốn FDI trong khu vực.
chủ đề nóng 
Tìm theo ngày