Chứng khoán

Tìm theo ngày

Hoa Sen sau một năm tái cơ cấu: Số chi nhánh từ 491 còn 53, nợ vay giảm hơn 4.500 tỉ đồng

Hoa Sen sau một năm tái cơ cấu: Số chi nhánh từ 491 còn 53, nợ vay giảm hơn 4.500 tỉ đồng
Trong năm tái cơ cấu, Hoa Sen chứng kiến doanh thu cũng như lợi nhuận cùng giảm và không đạt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, hàng tồn kho, khoản phải thu nợ vay cũng đi xuống đáng kể. Số lượng chi nhánh và điểm bán hàng hiện nay đã rất sát so với mục tiêu đặt ra một năm trước.