Nhà đất

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Triển vọng nâng hạng rộng mở trong năm 2020, cơ hội nào cho TTCK Việt Nam?

Triển vọng nâng hạng rộng mở trong năm 2020, cơ hội nào cho TTCK Việt Nam?
Theo phân tích của Chứng khoán KB Việt Nam, khi được nâng hạng, Việt Nam có cơ hội tiếp cận với các quĩ với qui mô tài sản lớn, trong đó có thể nhắc tới quĩ ETF thị trường mới nổi lớn nhất thế giới - Vanguard FTSE Emerging Market ETF.