Nhà đất

Thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn: Cả nghìn công trình vi phạm

Thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn: Cả nghìn công trình vi phạm

Hà Nội vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo đó, có cả nghìn công trình vi phạm, trong đó riêng hai xã Minh Phú, Minh Trí và ven 7 hồ lớn đã có gần 800 công trình xây trên đất rừng.