Thời sự

Cán bộ bao che, tiếp tay cho sai phạm xây dựng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại

Cán bộ bao che, tiếp tay cho sai phạm xây dựng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định.

chủ đề nóng