Tài chính

Bảo hiểm bắt buộc xe máy: băn khoăn các điều khoản lạc nhịp

Bảo hiểm bắt buộc xe máy: băn khoăn các điều khoản lạc nhịp
Chính sách về bảo hiểm xe máy được dự báo sẽ phải sớm thay đổi trong bối cảnh một số quy định hiện hành không còn phù hợp với thực tế cuộc sống; từ đó, dẫn đến tình trạng người sở hữu phương tiện không quan tâm đến sản phẩm, doanh nghiệp thất thu, cơ quan quản lý không đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm với tỷ lệ 100%.
Tìm theo ngày