Thời sự

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật Bí thư Bình Dương, cách chức 4 lãnh đạo tỉnh

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật Bí thư Bình Dương, cách chức 4 lãnh đạo tỉnh
Bộ Chính trị đã báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam - Bí thư tỉnh Bình Dương. Đồng thời, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của 4 cán bộ lãnh đạo khác.
chủ đề nóng 
Tìm theo ngày