|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu KTT, NVT, C47, TCB, INN, PMW, VDS, FTS

Giao dịch lớn cổ phiếu KTT, NVT, C47, TCB, INN, PMW, VDS, FTS

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu KTT, NVT, C47, TCB, INN, PMW, VDS, FTS.
Chứng khoán -20:00 | 08/08/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu NTF, TCJ, LBE, WSB, X26, HLS, HGM, ILC, UDL, DTG, DC2, SSB, REE

Giao dịch lớn cổ phiếu NTF, TCJ, LBE, WSB, X26, HLS, HGM, ILC, UDL, DTG, DC2, SSB, REE

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu NTF, TCJ, LBE, WSB, X26, HLS, HGM, ILC, UDL, DTG, DC2, SSB, REE.
Chứng khoán -20:00 | 05/08/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu DP3, PVI, TV6, CEN, SJE, OPC, DHM, DBC

Giao dịch lớn cổ phiếu DP3, PVI, TV6, CEN, SJE, OPC, DHM, DBC

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DP3, PVI, TV6, CEN, SJE, OPC, DHM, DBC.
Chứng khoán -20:00 | 04/08/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu MAC, WSB, NTF, SHS, BVL, DXL, OCB, CMG, QNS, TED, ABB, YBC, ICI, VIX, LPB, HII

Giao dịch lớn cổ phiếu MAC, WSB, NTF, SHS, BVL, DXL, OCB, CMG, QNS, TED, ABB, YBC, ICI, VIX, LPB, HII

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu MAC, WSB, NTF, SHS, BVL, DXL, OCB, CMG, QNS, TED, ABB, YBC, ICI, VIX, LPB, HII.
Chứng khoán -20:00 | 03/08/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu MBB, DIG, VTL, SJF, TID, KHD, TLD, HTN, C47

Giao dịch lớn cổ phiếu MBB, DIG, VTL, SJF, TID, KHD, TLD, HTN, C47

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu VTL, SJF, TID, KHD, TLD, MBB, HTN, C47, DIG.
Chứng khoán -20:00 | 02/08/2022
Phó Chủ tịch DIC Corp (DIG) không mua cổ phiếu nào trên 10 triệu cp đăng ký vì không thu xếp kịp tiền

Phó Chủ tịch DIC Corp (DIG) không mua cổ phiếu nào trên 10 triệu cp đăng ký vì không thu xếp kịp tiền

Trong 1 tháng đăng ký giao dịch, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch DIC Corp (Mã: DIG) không mua cổ phiếu nào trên 10 triệu cp đăng ký vì không thu xếp kịp tài chính.
Chứng khoán -19:30 | 02/08/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu AMV, LPB, GVR, GEG, MED, CEN, ADG, TCM, PTC, TVB, DIG

Giao dịch lớn cổ phiếu AMV, LPB, GVR, GEG, MED, CEN, ADG, TCM, PTC, TVB, DIG

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu AMV, LPB, GVR, GEG, MED, CEN, ADG, TCM, PTC, TVB, DIG.
Chứng khoán -20:00 | 01/08/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu VNM, SPD, CMX, SMN, MED, TTD, APH, MBS, VDL, MED, TTD

Giao dịch lớn cổ phiếu VNM, SPD, CMX, SMN, MED, TTD, APH, MBS, VDL, MED, TTD

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SPD, CMX, SMN, MED, TTD, APH, MBS, VDL, MED, TTD, VNM.
Chứng khoán -20:00 | 29/07/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu TA9, CPA, SBS, BPC, NAG, ADG, KHG, SSI, VDS

Giao dịch lớn cổ phiếu TA9, CPA, SBS, BPC, NAG, ADG, KHG, SSI, VDS

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu TA9, CPA, SBS, BPC, NAG, ADG, KHG, SSI, VDS.
Chứng khoán -20:00 | 28/07/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu IMP, GKM, SJE, TKC, TIG, QNU, SIP, VDS, PNJ, DHC, HCD

Giao dịch lớn cổ phiếu IMP, GKM, SJE, TKC, TIG, QNU, SIP, VDS, PNJ, DHC, HCD

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu IMP, GKM, SJE, TKC, TIG, QNU, SIP, VDS, PNJ, DHC, HCD.
Chứng khoán -20:00 | 27/07/2022
Chủ đề nóng
Giao dịch lớn cổ phiếu MBB, SPI, AVF, MHC, TKC, SJE, G36, TLI, LPB, AGM, ADP, VTD, DSD, CAR, VNE

Giao dịch lớn cổ phiếu MBB, SPI, AVF, MHC, TKC, SJE, G36, TLI, LPB, AGM, ADP, VTD, DSD, CAR, VNE

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu MBB, SPI, AVF, MHC, TKC, SJE, G36, TLI, LPB, AGM, ADP, VTD, DSD, CAR, VNE.
Chứng khoán -20:00 | 26/07/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu AMV, MHC, SKV, BPC, BTS, LMH, VIB, SSB, DBC

Giao dịch lớn cổ phiếu AMV, MHC, SKV, BPC, BTS, LMH, VIB, SSB, DBC

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu AMV, MHC, SKV, BPC, BTS, LMH, VIB, SSB, DBC.
Chứng khoán -08:03 | 26/07/2022
REE bị phạt 110 triệu đồng vì giao dịch hàng trăm triệu cổ phiếu mà không đăng ký

REE bị phạt 110 triệu đồng vì giao dịch hàng trăm triệu cổ phiếu mà không đăng ký

REE chuyển nhượng nhiều cổ phiếu sang cho công ty con nhưng không công bố dự định giao dịch nên bị phạt 110 triệu đồng.
Chứng khoán -14:38 | 24/07/2022
Chủ tịch Lê Viết Hải không mua hết 10 triệu cổ phiếu HBC đã đăng ký, dự định mua tiếp 6,6 triệu cp

Chủ tịch Lê Viết Hải không mua hết 10 triệu cổ phiếu HBC đã đăng ký, dự định mua tiếp 6,6 triệu cp

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình, đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HBC trong thời gian từ 23/6 đến 22/7 nhưng thực tế chỉ mua gần 3,4 triệu đơn vị.
Chứng khoán -10:14 | 24/07/2022
Giao dịch lớn cổ phiếu VE1, HAH, VJC, VPB, SJE, NAG, MBS, MED, AAM, PAS, HPP

Giao dịch lớn cổ phiếu VE1, HAH, VJC, VPB, SJE, NAG, MBS, MED, AAM, PAS, HPP

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu VE1, HAH, VJC, VPB, SJE, NAG, MBS, MED, AAM, PAS, HPP.
Chứng khoán -22:24 | 22/07/2022