Hàng hóa

Xuất khẩu thủy sản sang Canada: 'Hổ mọc thêm cánh' khi có CPTPP

Xuất khẩu thủy sản sang Canada: 'Hổ mọc thêm cánh' khi có CPTPP

Thủy sản được coi là thế mạnh của Việt Nam tại thị trường Canada. Trong đó, nhiều chủng loại đã chiếm thị phần rất cao tại thị trường này. Với Hiệp định CPTPP, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này dự báo càng có nhiều thuận lợi.

chủ đề nóng