Hàng hóa

Tìm theo ngày

Những việc các hãng taxi công nghệ cần thực hiện để tiếp tục kinh doanh ở Việt Nam theo Nghị định 10

Những việc các hãng taxi công nghệ cần thực hiện để tiếp tục kinh doanh ở Việt Nam theo Nghị định 10
Phải có phù hiệu "XE TAXI", niêm yết đầy đủ thông tin trên xe là hai trong số những qui định trong Nghị định 10/2020/NĐ-CP mà các hãng taxi công nghệ phải tuân thủ để tiếp tục kinh doanh sau ngày 1/4.