Thời sự

Việt Nam có thực sự hưởng lợi từ thương chiến Mỹ - Trung?

Việt Nam có thực sự hưởng lợi từ thương chiến Mỹ - Trung?
Những số liệu xuất nhập khẩu, đầu tư những tháng đầu năm nay cho thấy, Việt Nam không được hưởng lợi từ thương chiến Mỹ - Trung như tính toán của một số cơ quan Mỹ và cũng được truyền thông nước này đẩy lên. Hơn thế, nguy cơ lại không ít.
Tìm theo ngày