Doanh nghiệp

Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trong tháng 2 đạt 40 triệu đồng/ngày

Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trong tháng 2 đạt 40 triệu đồng/ngày

Trong 423 cửa hàng cuối tháng 2, Bách Hóa Xanh có 56 cửa hàng tại 10 tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Doanh thu trung bình mỗi ngày hoạt động trong tháng 2 (không bao gồm ngày nghỉ dịp Tết Nguyên Đán) của toàn chuỗi Bách Hóa Xanh là khoảng 40 triệu đồng/cửa hàng.