Doanh nghiệp

Muôn màu kế hoạch kinh doanh ngành thép

Muôn màu kế hoạch kinh doanh ngành thép
Nhìn vào kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thép trong năm 2019, khó có thể rút ra được một kết luận chung về triển vọng của ngành khi có DN dự báo lãi, có DN dự báo lỗ, có DN cho rằng doanh thu tăng-lợi nhuận giảm, có DN nghĩ doanh thu giảm - lợi nhuận tăng, có DN lại chẳng buồn đặt ra mục tiêu cụ thể.
chủ đề nóng