Nhà đất

Người nước ngoài với đất đai nước ta

Người nước ngoài với đất đai nước ta
Chính sách cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở đã được nghiên cứu, xem xét rất kỹ lưỡng ở nước ta. Vào năm 2003, tôi trong vai lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng đã được cho tham dự cuộc họp ở cấp quyết định cao nhất để xem xét việc ban hành chính sách này gắn với Luật Nhà ở 2005.
chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Nhu cầu khổng lồ từ khách nước ngoài và tầng lớp trung lưu, Việt Nam có thể cần tới 10 hãng hàng không

Nhu cầu khổng lồ từ khách nước ngoài và tầng lớp trung lưu, Việt Nam có thể cần tới 10 hãng hàng không
Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của khách nước ngoài cũng như tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh ở trong nước, các hãng hàng không Việt Nam đang tích cực mua sắm máy bay, mở rộng qui mô hoạt động. Dù vậy, Việt Nam có lẽ vẫn cần nhiều hãng hàng không hơn nữa.