Chứng khoán

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Vì sao Nhà nước giữ lại cổ phần tại công ty rượu bia, nhưng sẵn sàng bán đi toàn bộ vốn tại những công ty dịch vụ công ích thiết yếu như Nước sạch Sông Đà cho tư nhân?

Vì sao Nhà nước giữ lại cổ phần tại công ty rượu bia, nhưng sẵn sàng bán đi toàn bộ vốn tại những công ty dịch vụ công ích thiết yếu như Nước sạch Sông Đà cho tư nhân?
Theo các chuyên gia, không phải lĩnh vực nào Nhà nước cũng chuyển hết cho tư nhân. Đặc biệt là một ngành độc quyền tự nhiên như ngành nước, sản phẩm tối cần thiết cho cuộc sống của con người, đòi hỏi bảo đảm cấp nước an toàn, chất lượng vệ sinh là vô cùng quan trọng.