Chứng khoán

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Bức tranh tổng thể nhóm BĐS niêm yết nửa đầu năm: Tổng tài sản trên 500.000 tỉ, 10 doanh nghiệp nợ hơn 200.000 tỉ đồng

Bức tranh tổng thể nhóm BĐS niêm yết nửa đầu năm: Tổng tài sản trên 500.000 tỉ, 10 doanh nghiệp nợ hơn 200.000 tỉ đồng
Nhìn chung, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp bất động sản trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng so với cùng kì, qui mô tài sản được mở rộng nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng các khoản nợ ngắn hạn.