Kinh doanh

Tìm theo ngày

Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên minh châu Âu thông qua khuyến nghị phê chuẩn hiệp định EVFTA

Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên minh châu Âu thông qua khuyến nghị phê chuẩn hiệp định EVFTA
Với kết quả 29 phiếu ủng hộ trên 40 đại biểu, INTA đã nhất trí thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA ) cũng được thông qua tại phiên họp này với 26 phiếu thuận trên 39 đại biểu.