Kinh doanh

Văn Đinh Hồng Vũ, Sáng lập Elsa Speak: Công nghệ sẽ khai phóng tiềm năng ngôn ngữ

Văn Đinh Hồng Vũ, Sáng lập Elsa Speak: Công nghệ sẽ khai phóng tiềm năng ngôn ngữ

Khởi nghiệp thành công tại Silicon Valley (Mỹ), Văn Đinh Hồng Vũ là một trong 100 nhà khoa học, chuyên gia công nghệ tài năng, trí thức người Việt tiêu biểu tham gia Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018. Chị muốn dùng công nghệ để giúp người Việt và hàng tỷ người trên khắp thế giới khai phóng tiềm năng ngôn ngữ của bản thân.