Thời sự

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Thêm một mùa quyết toán thuế và một trận đại dịch, DN vẫn như cá trên thớt chờ kết cục hồi tố Nghị định 20

Thêm một mùa quyết toán thuế và một trận đại dịch, DN vẫn như cá trên thớt chờ kết cục hồi tố Nghị định 20
Điều các doanh nghiệp mong mỏi nhất là việc sửa đổi các điểm chưa hợp lí trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP và hồi tố theo qui định mới vẫn chưa được quyết định, sau nhiều lần kiến nghị, dự họp.