|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là gì? Quyền và nghĩa vụ

11:20 | 16/07/2020
Chia sẻ
Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lí, thanh lí tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.
Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là gì? Quyền và nghĩa vụ - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: investopedia)

Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản

Khái niệm

Khoản Điều Luật Phá sản năm 2014 giải thích: Doanh nghiệp quản , thanh tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản , thanh tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Phân loại

Các loại doanh nghiệp sau đây được hành nghề quản , thanh tài sản trong quá trình giải quyết phá sản, gồm:

- Công ty hợp danh;

- Doanh nghiệp tư nhân;

Điều kiện để doanh nghiệp hành nghề quản , thanh tài sản:

- Công ty hợp danh có tối thiểu hai thành viên hợp danh là quản tài viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh là quản tài viên;

- Doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp là quản tài viên, đồng thời là Giám đốc.

Quyền và nghĩa vụ 

- Quản tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

+ Xác minh, thu thập, quản tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

+ Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh tài sản;

+ Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo qui định của pháp luật;

+ Được thu cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo qui định của pháp luật;

+ Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;

+ Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

+ Tổ chức việc định giá, thanh tài sản theo qui định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh tài sản;

+ Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

- Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

- Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

- Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

+ Thu thập tài liệu, chứng cứ;

+Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

+ Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử về hình sự theo qui định của pháp luật.

- Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo qui định của pháp luật.

- Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

(Tài liệu tham khảo: Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế và luât doanh nghiệp, Bộ Tài chính)

Diệu Nhi