|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Sáp nhập - giải pháp tối ưu để cứu các ngân hàng Tây Ban Nha

Sáp nhập - giải pháp tối ưu để cứu các ngân hàng Tây Ban Nha

Xu hướng sáp nhập không phải là mới ở Tây Ban Nha, nơi đã chứng kiến hàng chục ngân hàng “biến mất” sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, vấn đề hiện nay là thiếu khả năng sinh lời.
Kiến thức Kinh tế -23:59 | 22/11/2020
Tự do hoá quản lí ngoại hối và các luồng vốn quốc tế là gì? Ý nghĩa

Tự do hoá quản lí ngoại hối và các luồng vốn quốc tế là gì? Ý nghĩa

Tự do hoá quản lí ngoại hối và các luồng vốn quốc tế đó là làm cho các nguồn vốn nước ngoài và trong nước tự do luân chuyển và mở rộng giao lưu kinh tế thương mại với các nước trên thế giới.
Kiến thức Kinh tế -10:24 | 17/07/2020
Tự do hoá tỷ giá hối đoái (Exchange Rate Liberalization) là gì? Điều kiện thực hiện

Tự do hoá tỷ giá hối đoái (Exchange Rate Liberalization) là gì? Điều kiện thực hiện

Tự do hoá tỷ giá hối đoái (tiếng Anh: Exchange Rate Liberalization) là để cho diễn biến tỷ giá hối đoái trên thị trường biến động dưới tác động của quan hệ cung cầu là chủ yếu, cơ quan quản lí Nhà nước tránh sự can thiệp trực tiếp và thái quá.
Kiến thức Kinh tế -10:15 | 17/07/2020
Tự do hoá cơ chế tín dụng là gì? Nội dung

Tự do hoá cơ chế tín dụng là gì? Nội dung

Tự do hóa tín dụng đòi hỏi phải xóa bỏ các hạn chế, định hướng hay ràng buộc về số lượng trong quá trình cung cấp cũng như phân phối tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng cho mọi thành phần kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -10:00 | 17/07/2020
Tự do hoá lãi suất (Interest Rate Liberalization) là gì? Điều kiện thực hiện

Tự do hoá lãi suất (Interest Rate Liberalization) là gì? Điều kiện thực hiện

Tự do hoá lãi suất (tiếng Anh: Interest Rate Liberalization) có thể được hiểu là việc tháo bỏ hoàn toàn các ràng buộc về lãi suất trong nền kinh tế, cho phép lãi suất trong nền kinh tế đạt tới điểm cân bằng của nó.
Kiến thức Kinh tế -09:38 | 17/07/2020
Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Financial liberalization in banking sector) là gì?

Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Financial liberalization in banking sector) là gì?

Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng là quá trình chuyển đổi từ hệ thống tài chính ngân hàng được điều tiết cứng nhắc và chặt chẽ sang hệ thống tài chính ngân hàng được điều tiết bằng các công cụ kinh tế một cách linh hoạt.
Kiến thức Kinh tế -09:21 | 17/07/2020
Lí thuyết của Shaw và McKinnon về một hệ thống tài chính bị kìm hãm là gì?

Lí thuyết của Shaw và McKinnon về một hệ thống tài chính bị kìm hãm là gì?

Trọng tâm của lí thuyết này là chính phủ không nên can thiệp vào hệ thống tài chính mà để chúng vận động trên cơ sở thị trường tự do. Như vậy nguyên tắc hiệu quả sẽ được tôn trọng và nguồn lực tài chính sẽ được phân bổ một cách tốt nhất.
Kiến thức Kinh tế -09:06 | 17/07/2020
Tự do hóa tài chính (Financial Liberalization) là gì? Xu hướng

Tự do hóa tài chính (Financial Liberalization) là gì? Xu hướng

Tự do hoá tài chính (tiếng Anh: Financial Liberalization) là quá trình giảm thiểu và cuối cùng là huỷ bỏ sự kiểm soát của Nhà nước đối với hoạt động của hệ thống tài chính quốc gia.
Kiến thức Kinh tế -21:31 | 16/07/2020
Phương pháp số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

Phương pháp số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

Phương thức số dư điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Balance Method) là một phương pháp kế toán, mà các khoản phí tài chính được tính dựa trên số tiền còn nợ vào cuối chu kì thanh toán hiện tại trên thẻ tín dụng.
Kiến thức Kinh tế -15:37 | 15/07/2020
Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Capital Ratio) là gì? Đặc điểm

Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Capital Ratio) là gì? Đặc điểm

Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (tiếng Anh: Risk-Adjusted Capital Ratio) được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của một tổ chức tài chính trong trường hợp suy thoái kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -17:35 | 07/07/2020
Chủ đề nóng
Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì? Đặc điểm

Giá trị ròng điều chỉnh (Adjusted Net Worth) là gì? Đặc điểm

Giá trị ròng điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Net Worth) tính toán giá trị của một công ty bảo hiểm, sử dụng giá trị vốn, giá trị thặng dư và giá trị ước tính cho hoạt động kinh doanh trên sổ sách của công ty.
Kiến thức Kinh tế -17:33 | 07/07/2020
Thời hạn cố định (Fixed Term) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thời hạn cố định (Fixed Term) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thời hạn cố định (tiếng Anh: Fixed Term) là thời gian đầu tư cố định của một công cụ đầu tư, thường là công cụ nợ.
Kiến thức Kinh tế -09:52 | 03/07/2020
Khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm là ai? Đặc điểm hành vi

Khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm là ai? Đặc điểm hành vi

Khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm là các cá nhân hoặc hộ gia đình có giao dịch gửi tiền tiết kiệm cá nhân tại các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
Kiến thức Kinh tế -21:13 | 02/07/2020
Tiền đình chỉ lưu hành là gì? Một số đồng tiền đã hết giá trị lưu hành tại Việt Nam

Tiền đình chỉ lưu hành là gì? Một số đồng tiền đã hết giá trị lưu hành tại Việt Nam

Tiền đình chỉ lưu hành là các loại tiền không còn giá trị lưu hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Kiến thức Kinh tế -17:18 | 02/07/2020
Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là gì?

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là gì?

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành, đang lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng hay biến dạng không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Kiến thức Kinh tế -17:01 | 02/07/2020
Lãi suất qua đêm có bảo đảm (Secured Overnight Financing Rate - SOFR) là gì? Sự thay thế LIBOR

Lãi suất qua đêm có bảo đảm (Secured Overnight Financing Rate - SOFR) là gì? Sự thay thế LIBOR

Lãi suất qua đêm có bảo đảm (tiếng Anh: (Secured Overnight Financing Rate, viết tắt: SOFR) là lãi suất chuẩn cho các công cụ phái sinh và các khoản vay bằng USD được kì vọng sẽ thay thế lãi suất LIBOR.
Kiến thức Kinh tế -09:41 | 02/07/2020
Bản báo cáo tài chính cá nhân (Personal Financial Statement) là gì? Ý nghĩa

Bản báo cáo tài chính cá nhân (Personal Financial Statement) là gì? Ý nghĩa

Bản báo cáo tài chính cá nhân (tiếng Anh: Personal Financial Statement) là một tài liệu hoặc bảng tính phản ánh tình hình tài chính của một cá nhân tại một thời điểm nhất định.
Kiến thức Kinh tế -15:11 | 01/07/2020
Lãi suất tái thiết lập (Reset Rate) là gì? Đặc điểm

Lãi suất tái thiết lập (Reset Rate) là gì? Đặc điểm

Lãi suất tái thiết lập (tiếng Anh: Reset rate) là lãi suất mới mà người vay phải trả cho số tiền gốc của khoản vay có lãi suất thay đổi khi đến ngày thiết lập lại lãi suất theo lịch trình thanh toán.
Kiến thức Kinh tế -14:13 | 01/07/2020
Khoản bảo lãnh (Bail-in) là gì? Đặc điểm

Khoản bảo lãnh (Bail-in) là gì? Đặc điểm

Khoản bảo lãnh (tiếng Anh: Bail-in) cung cấp cứu trợ cho định chế tài chính bên bờ vực thất bại bằng cách yêu cầu hủy các khoản nợ với các chủ nợ và người gửi tiền.
Kiến thức Kinh tế -12:13 | 01/07/2020
Lãi suất SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate - SIBOR) là gì?

Lãi suất SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate - SIBOR) là gì?

Lãi suất liên ngân hàng Singapore (tiếng Anh: Singapore Interbank Offered Rate, viết tắt: SIBOR), là lãi suất chuẩn, được ghi bằng đô la Singapore, để cho vay giữa các ngân hàng trong thị trường châu Á.
Kiến thức Kinh tế -12:05 | 01/07/2020

    NĐT ngước ngoài bán ròng gần 280 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên đầu tháng 7, xả hơn trăm tỷ đồng mã VPB

    NĐT ngước ngoài bán ròng gần 280 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên đầu tháng 7, xả hơn trăm tỷ đồng mã VPB
    Tại sàn HOSE , giao dịch khối ngoại tiếp tục nghiêng về chiều bán ròng khi nhóm này chuyển hướng rút ròng 191 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 1,8 triệu đơn vị. Tâm điểm của giao dịch rút vốn tập trung ở hai nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường là ngân hàng và bất động sản.