|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là gì?

Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là gì?

Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là một tổ chức liên chính phủ tập trung vào việc đảm bảo các thành viên của mình thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Kiến thức Kinh tế -11:47 | 02/07/2020
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF) là gì?

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF) là gì?

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (tiếng Anh: Financial Action Task Force, viết tắt: FATF) là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Kiến thức Kinh tế -11:24 | 02/07/2020
Đạo luật Yêu nước (USA Patriot Act) là gì? Tác động của Đạo luật Yêu nước đến tài chính Mỹ

Đạo luật Yêu nước (USA Patriot Act) là gì? Tác động của Đạo luật Yêu nước đến tài chính Mỹ

Đạo luật Yêu nước (tiếng Anh: USA Patriot Act) đã cho các cơ quan thực thi pháp luật có quyền điều tra, truy tố và đưa những kẻ khủng bố ra công lí sau ngày mà các cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ diễn ra 11/9/2001.
Kiến thức Kinh tế -11:05 | 02/07/2020
Chỉ số niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index - BCI) là gì?

Chỉ số niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index - BCI) là gì?

Chỉ số niềm tin kinh doanh (tiếng Anh: Business Confidence Index, viết tắt: BCI) là một chỉ số hàng đầu trong việc đo lường sức khỏe tổng thể của nền kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -09:20 | 02/07/2020
Chuyển giao cùng hãng (Intra-corporate transfer) là gì?

Chuyển giao cùng hãng (Intra-corporate transfer) là gì?

Chuyển giao cùng hãng (tiếng Anh: Intra-corporate transfer) là một dạng của hoạt động xuất khẩu.
Kiến thức Kinh tế -15:05 | 01/07/2020
Tổ chức Webb-Pomerene là tổ chức gì?

Tổ chức Webb-Pomerene là tổ chức gì?

Tổ chức Webb-Pomerene là một dạng trung gian xuất khẩu.
Kiến thức Kinh tế -14:35 | 01/07/2020
Thâm hụt tài khoản vãng lai (Current Account Deficit) là gì? Đặc điểm

Thâm hụt tài khoản vãng lai (Current Account Deficit) là gì? Đặc điểm

Thâm hụt tài khoản vãng lai (tiếng Anh: Current Account Deficit) là phép đo thương mại của một quốc gia, nơi mà giá trị của hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu vượt quá giá trị của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.
Kiến thức Kinh tế -08:22 | 30/06/2020
Liên minh nghiên cứu và phát triển (R&D alliance) là gì?

Liên minh nghiên cứu và phát triển (R&D alliance) là gì?

Liên minh nghiên cứu và phát triển (tiếng Anh: R&D alliance) là một dạng liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -13:40 | 27/06/2020
Liên minh tài chính (Financial alliance) là gì? Ví dụ minh hoạ

Liên minh tài chính (Financial alliance) là gì? Ví dụ minh hoạ

Liên minh tài chính (tiếng Anh: Financial alliance) là một dạng liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -12:05 | 27/06/2020
Liên minh marketing (Marketing alliance) là gì?

Liên minh marketing (Marketing alliance) là gì?

Liên minh marketing (tiếng Anh: Marketing alliance) là một dạng liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -11:16 | 27/06/2020
Liên minh sản xuất (Production alliance) là gì?

Liên minh sản xuất (Production alliance) là gì?

Liên minh sản xuất (tiếng Anh: Production alliance) là một dạng liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -10:57 | 27/06/2020
Liên minh toàn diện (Comprehensive alliance) là gì?

Liên minh toàn diện (Comprehensive alliance) là gì?

Liên minh toàn diện (tiếng Anh: Comprehensive alliance) là một dạng liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -10:26 | 27/06/2020
Lí thuyết cực tăng trưởng (Growth poles theory) là gì?

Lí thuyết cực tăng trưởng (Growth poles theory) là gì?

Lí thuyết cực tăng trưởng (tiếng Anh: Growth poles theory) cho rằng một vùng không có sự phát triển đồng đều ở mọi điểm trên lãnh thổ của nó theo cùng một thời gian.
Kiến thức Kinh tế -11:15 | 24/06/2020
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) là gì? Viện trợ của USAID

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) là gì? Viện trợ của USAID

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (tiếng Anh: United States Agency For International Development - USAID) là một cơ quan phát triển quốc tế do chính phủ Liên bang Mỹ điều hành.
Kiến thức Kinh tế -10:59 | 11/06/2020
Chuyển giao vãng lai một chiều (Unilateral Transfer) là gì? Ví dụ về chuyển giao vãng lai một chiều

Chuyển giao vãng lai một chiều (Unilateral Transfer) là gì? Ví dụ về chuyển giao vãng lai một chiều

Chuyển giao vãng lai một chiều (tiếng Anh: Unilateral Transfer) là việc chuyển tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ một chiều từ nước này sang nước khác.
Kiến thức Kinh tế -18:07 | 03/06/2020