|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổ chức Webb-Pomerene là tổ chức gì?

14:35 | 01/07/2020
Chia sẻ
Tổ chức Webb-Pomerene là một dạng trung gian xuất khẩu.
Tổ chức Webb-Pomerene là tổ chức gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Projeto-processo)

Tổ chức Webb-Pomerene

Khái niệm

Tổ chức Webb-Pomerene là một nhóm các công ty Mỹ hoạt động trong cùng ngành công nghiệp và được pháp luật cho phép phối hợp các hoạt động xuất khẩu với điều kiện không vi phạm các luật chống độc quyền của Mỹ.

Được cho phép bởi Luật thương mại xuất nhập khẩu vào năm 1918, một tổ chức Webb-Pomerene đã tham gia vào các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài, tăng cường khâu vận chuyển, các cuộc thương lượng theo hợp đồng, và nhiều dịch vụ khác cho các thành viên tham gia.

Tổ chức còn có thể tham gia trực tiếp vào quá trình xuất khẩu bằng cách mua hàng hóa nội địa từ các công ty thành viên và bán lại ở các thị trường nước ngoài trên danh nghĩa của tổ chức.

Mặc dầu những tổ chức như thế ban đầu được thiết lập nhằm cho phép các công ty nhỏ hơn có thể tham gia hợp tác để thúc đẩy xuất khẩu nhưng hiện tại thì lại bị thống trị bởi các công ty lớn.

Nói chung, tổ chức Webb-Pomerene vẫn chưa đóng vai trò chính yếu trong kinh doanh quốc tế. Ít hơn 25 tổ chức còn tồn tại đến ngày nay và những tổ chức này có xu hướng tập trung vào các nguyên liệu thô như gỗ, lưu huỳnh và đá phốt phát.

Tổ chức Webb-Pomerene là một dạng trung gian xuất khẩu. Một nhà xuất khẩu có thể quảng bá và phân phối hàng hóa của mình tới các thị trường quốc tế bằng cách sử dụng một hoặc nhiều trung gian tức nhóm thứ ba chuyên vào việc làm cho các giai đoạn nhập khẩu và xuất khẩu được thuận tiện hơn.

Những chuyên gia này có thể đề xuất những dịch vụ có giới hạn như quản trị khâu vận chuyển và giấy tờ. Hay là họ thi hành nhiều vai trò mở rộng hơn, bao gồm đảm nhận vai trò sở hữu đối với các hàng hóa xuất ra nước ngoài hoặc chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc quảng bá và tài trợ kinh phí xuất khẩu.

Ngoài tổ chức Webb-Pomerene, các kiểu trung gian cung cấp một chuỗi các dịch vụ trên còn bao gồm những công ty quản trị xuất khẩu, và nhiều công ty giao dịch quốc tế khác.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Cao học Quản trị kinh doanh quốc tế, PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017)

Tuyết Nhi