|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Mô hình kinh tế thị trường xã hội (Social market economy - SOME) là gì?

Mô hình kinh tế thị trường xã hội (Social market economy - SOME) là gì?

Mô hình kinh tế thị trường xã hội (tiếng Anh: Social market economy - SOME) coi các mục tiêu xã hội và phát triển con người là mục tiêu chính của quá trình phát triển kinh tế thị trường.
Kiến thức Kinh tế -16:00 | 17/07/2020
Qui tắc tài khoá (Fiscal rules) là gì? Phân loại

Qui tắc tài khoá (Fiscal rules) là gì? Phân loại

Theo nghĩa rộng qui tắc tài khóa (tiếng Anh: Fiscal rules) là các cơ chế thể chế nhằm kiềm chế tính tùy nghi của chính sách tài khóa.
Kiến thức Kinh tế -14:48 | 17/07/2020
Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh là gì? Quyền và nghĩa vụ

Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh là gì? Quyền và nghĩa vụ

Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước được thành lập hoặc tổ chức lại để thực hiện các nhiệm vụ mang tính ổn định, thường xuyên trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.
Kiến thức Kinh tế -11:52 | 17/07/2020
An ninh tài chính (Financial security) là gì? Nguồn gốc của các vấn đề an ninh tài chính

An ninh tài chính (Financial security) là gì? Nguồn gốc của các vấn đề an ninh tài chính

An ninh tài chính (tiếng Anh: Financial security) là khái niệm để chỉ một tình trạng tài chính ổn định, an toàn và vững mạnh.
Kiến thức Kinh tế -11:24 | 17/07/2020
Chủ nghĩa tư bản (Capitalism) là gì? Đặc điểm

Chủ nghĩa tư bản (Capitalism) là gì? Đặc điểm

Chủ nghĩa tư bản (tiếng Anh: Capitalism) là một hệ thống kinh tế trong đó các cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân sở hữu tư liệu sản xuất.
Kiến thức Kinh tế -17:15 | 07/07/2020
Lập dự toán của các cơ quan hành chính Nhà nước là gì?

Lập dự toán của các cơ quan hành chính Nhà nước là gì?

Lập dự toán của các cơ quan hành chính Nhà nước là quá trình phân tích, đánh giá, tổng hợp, lập dự toán nhằm xác lập các chỉ tiêu thu chi của cơ quan, đơn vị dự kiến có thể đạt được trong năm kế hoạch.
Kiến thức Kinh tế -19:29 | 03/07/2020
Hệ thống thông tin tự động hóa (Automated Information System - AIS) là gì?

Hệ thống thông tin tự động hóa (Automated Information System - AIS) là gì?

Hệ thống thông tin tự động hóa (tiếng Anh: Automated Information System - AIS) là một hệ thống thông tin tích hợp "người và máy" dùng thu thập và xử lí thông tin, tạo ra các thông tin có ích giúp con người trong sản xuất, quản lí và ra quyết định.
Kiến thức Kinh tế -17:38 | 03/07/2020
Quĩ đầu tư chính phủ Singapore (Government Of Singapore Investment Corporation - GIC) là gì?

Quĩ đầu tư chính phủ Singapore (Government Of Singapore Investment Corporation - GIC) là gì?

Quĩ đầu tư chính phủ Singapore (tiếng Anh: Government Of Singapore Investment Corporation, viết tắt: GIC) là một công ty thuộc sở hữu của chính phủ được giao nhiệm vụ quản lí quĩ tài sản có chủ quyền của Singapore.
Kiến thức Kinh tế -12:04 | 01/07/2020
Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index - MCI) là gì? Đặc điểm

Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index - MCI) là gì? Đặc điểm

Chỉ số điều kiện tiền tệ (tiếng Anh: Monetary Conditions Index, viết tắt: MCI) sử dụng lãi suất ngắn hạn và tỉ giá hối đoái của một nền kinh tế tiền tệ quốc gia để đánh giá mức độ dễ dàng hoặc thắt chặt của các điều kiện tiền tệ.
Kiến thức Kinh tế -11:17 | 30/06/2020
Lãnh đạo chuyển dạng là gì? Thang đo gương mẫu trong phong cách lãnh đạo chuyển dạng

Lãnh đạo chuyển dạng là gì? Thang đo gương mẫu trong phong cách lãnh đạo chuyển dạng

Lãnh đạo chuyển dạng là sự lãnh đạo bằng cách nêu gương, lấy mình làm gương.
Kiến thức Kinh tế -09:49 | 30/06/2020
Chủ đề nóng
Phong cách lãnh đạo đạo đức là gì? Thang đo gương mẫu trong phong cách lãnh đạo đạo đức

Phong cách lãnh đạo đạo đức là gì? Thang đo gương mẫu trong phong cách lãnh đạo đạo đức

Phong cách lãnh đạo đạo đức là một người giàu lương tâm và là nhà quản trị có đạo đức.
Kiến thức Kinh tế -09:25 | 30/06/2020
Trung tâm tài chính (Financial hub) là gì? Đặc điểm

Trung tâm tài chính (Financial hub) là gì? Đặc điểm

Trung tâm tài chính (tiếng Anh: Financial hub) là một thành phố hoặc khu vực nơi có trụ sở của nhiều tổ chức dịch vụ tài chính đa dạng.
Kiến thức Kinh tế -08:53 | 30/06/2020
Đặc khu hành chính (Special Administrative Region – SAR) là gì? Đặc điểm

Đặc khu hành chính (Special Administrative Region – SAR) là gì? Đặc điểm

Đặc khu hành chính (tiếng Anh: Special Administrative Region, viết tắt: SAR) là một khu vực nằm dưới sự bảo trợ chung của một quốc gia nhưng vẫn duy trì một hệ thống chính trị và kinh tế riêng biệt.
Kiến thức Kinh tế -10:21 | 26/06/2020
Đồng bạc xanh (Greenback) là gì? Đặc điểm

Đồng bạc xanh (Greenback) là gì? Đặc điểm

Đồng bạc xanh (tiếng Anh: Greenback) là một thuật ngữ tiếng lóng mô tả tiền USD giấy của Mỹ.
Kiến thức Kinh tế -12:43 | 25/06/2020
Hệ thống công cụ quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì?

Hệ thống công cụ quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì?

Hệ thống công cụ quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là toàn bộ những phương tiện mà Nhà nước sử dụng nhằm định hướng khuyến khích và phối hợp các hoạt động kinh tế để đưa nông nghiệp đạt tới mục tiêu.
Kiến thức Kinh tế -11:55 | 25/06/2020
Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là sự quản lí vĩ mô của Nhà nước đối với nông nghiệp thông qua các công cụ kế hoạch, pháp luật và các chính sách.
Kiến thức Kinh tế -11:27 | 25/06/2020
Đồng bảng Anh (British Pound Sterling – GBP) là gì? Đặc điểm

Đồng bảng Anh (British Pound Sterling – GBP) là gì? Đặc điểm

Đồng bảng Anh (tiếng Anh: British Pound Sterling, viết tắt: GBP) là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh.
Kiến thức Kinh tế -10:44 | 25/06/2020
Cục thống kê lao động Mỹ (Bureau of labor statistics - BLS) là gì? Đặc điểm

Cục thống kê lao động Mỹ (Bureau of labor statistics - BLS) là gì? Đặc điểm

Cục thống kê lao động Mỹ (tiếng Anh: Bureau of labor statistics, viết tắt: BLS) là một cơ quan liên bang sản xuất dữ liệu kinh tế về nền kinh tế Mỹ.
Kiến thức Kinh tế -10:42 | 25/06/2020
Thiết bị bán dẫn (Semiconductor) là gì? Ứng dụng của thiết bị bán dẫn

Thiết bị bán dẫn (Semiconductor) là gì? Ứng dụng của thiết bị bán dẫn

Thiết bị bán dẫn (tiếng Anh: Semiconductor) là một loại vật chất thường bao gồm silicon, dẫn điện nhiều hơn các chất cách điện như thủy tinh, nhưng không hiệu quả bằng những chất dẫn tinh khiết, như đồng hoặc nhôm.
Kiến thức Kinh tế -10:35 | 25/06/2020
Cục Quản lí rủi ro là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

Cục Quản lí rủi ro là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

Cục Quản lí rủi ro là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Kiến thức Kinh tế -10:23 | 25/06/2020
Dow Jones lập đỉnh mới trong năm 2023, cổ phiếu VinFast lên cao nhất trong gần hai tháng
Chứng khoán Mỹ khép lại tháng 11 với kết quả tích cực khi cả ba chỉ số chính đều tăng ít nhất gần 9%. Dow Jones đã tạo đỉnh mới trong năm 2023, hai chỉ số còn lại chỉ cách đỉnh khoảng 1%.