|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (Food and Drug Administration – FDA) là gì? Đặc điểm

Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (Food and Drug Administration – FDA) là gì? Đặc điểm

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (Food and Drug Administration, viết tắt: FDA) giám sát phần lớn nghĩa vụ của các tổ chức liên quan đến thực phẩm, thuốc, mĩ phẩm, thực phẩm động vật,…
Kiến thức Kinh tế -10:36 | 02/06/2020
Thử nghiệm lâm sàng (Clinical trials) là gì? Khi nào một loại thuốc được bán trên thị trường?

Thử nghiệm lâm sàng (Clinical trials) là gì? Khi nào một loại thuốc được bán trên thị trường?

Thử nghiệm lâm sàng (tiếng Anh: Clinical trials) là các nghiên cứu trên cơ thể tình nguyện viên nhằm mục đích đánh giá sự an toàn và hiệu quả của việc điều trị y tế.
Kiến thức Kinh tế -10:35 | 02/06/2020
Chứng thực (Attestation) là gì? Sự khác biệt giữa Chứng thực và Công chứng

Chứng thực (Attestation) là gì? Sự khác biệt giữa Chứng thực và Công chứng

Chứng thực (tiếng Anh: Attestation) là hành động chứng kiến việc kí một văn bản chính thức và sau đó cũng kí để xác minh rằng nó đã được kí đúng bởi những người bị ràng buộc bởi nội dung của văn bản đó.
Kiến thức Kinh tế -08:43 | 01/06/2020
Công chứng (Notarize) là gì? Đặc điểm

Công chứng (Notarize) là gì? Đặc điểm

Công chứng (tiếng Anh: Notarize) là xác nhận một văn bản pháp lí thông qua một công chứng viên.
Kiến thức Kinh tế -08:39 | 01/06/2020
Tập trung đất đai (Land concentration) là gì? Các phương thức tập trung

Tập trung đất đai (Land concentration) là gì? Các phương thức tập trung

Tập trung đất đai (tiếng Anh: Land concentration) được hiểu là quá trình làm tăng qui mô đất đai cho sản xuất kinh doanh hay mục đích nào đó nhưng không thay đổi quyền sở hữu hay quyền sử dụng của các chủ thể sở hữu và sử dụng ruộng đất.
Kiến thức Kinh tế -09:18 | 29/05/2020
Biểu tượng địa vị (Status symbol) là gì? Đặc điểm

Biểu tượng địa vị (Status symbol) là gì? Đặc điểm

Biểu tượng địa vị (tiếng Anh: Status symbol) nói chung là một khái niệm miêu tả một loại vật chất biểu thị vị thế kinh tế và xã hội của một cá nhân.
Kiến thức Kinh tế -09:13 | 29/05/2020
Tích tụ đất đai (Land accumulation) là gì? Các phương thức tích tụ

Tích tụ đất đai (Land accumulation) là gì? Các phương thức tích tụ

Tích tụ đất đai (tiếng Anh: Land accumulation) là một hành vi trong đó chủ thể sở hữu và sử dụng ruộng đất dùng các biện pháp khác nhau như mua, chuyển nhượng và các biện pháp khác nhằm tăng được qui mô ruộng đất mà mình sở hữu và sử dụng.
Kiến thức Kinh tế -09:09 | 29/05/2020
Bên thứ ba (Third party) là gì? Đặc điểm

Bên thứ ba (Third party) là gì? Đặc điểm

Bên thứ ba (tiếng Anh: Third party) là một cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến giao dịch nhưng không phải là một trong những bên chính và có lợi ích thấp hơn.
Kiến thức Kinh tế -09:07 | 29/05/2020
Mức giá (Price Level) là gì? Đặc điểm

Mức giá (Price Level) là gì? Đặc điểm

Mức giá (tiếng Anh: Price level) là mức trung bình giá hiện tại của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -08:59 | 29/05/2020
Điều khoản lao động (Terms of Employment) là gì? Đặc điểm

Điều khoản lao động (Terms of Employment) là gì? Đặc điểm

Điều khoản lao động (tiếng Anh: Terms of Employment) là trách nhiệm và lợi ích của công việc theo thỏa thuận của chủ lao động và nhân viên tại thời điểm tuyển dụng.
Kiến thức Kinh tế -10:07 | 28/05/2020
Thế hệ bánh mì kẹp (Sandwich Generation) là ai? Làm thế nào để họ có thể giảm bớt gánh nặng tài chính?

Thế hệ bánh mì kẹp (Sandwich Generation) là ai? Làm thế nào để họ có thể giảm bớt gánh nặng tài chính?

Thế hệ bánh mì kẹp (tiếng Anh: Sandwich Generation) đề cập đến những người trung niên bị áp lực phải hỗ trợ cả cha mẹ già và con cái.
Kiến thức Kinh tế -15:15 | 27/05/2020
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước là ai?

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước là ai?

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước là đội ngũ những người lao động từ nước ngoài trở về nước sau khi hoàn thành hợp đồng di chuyển đi lao động ngoài nước.
Kiến thức Kinh tế -14:27 | 27/05/2020
Thông báo chấm dứt hợp đồng (Notice of Termination) là gì? Đặc điểm

Thông báo chấm dứt hợp đồng (Notice of Termination) là gì? Đặc điểm

Thông báo chấm dứt hợp đồng (tiếng Anh: Notice of Termination) là văn bản mà một người sử dụng lao động dùng để thông báo cho một nhân viên khi kết thúc hợp đồng lao động của người đó.
Kiến thức Kinh tế -11:10 | 27/05/2020
Hệ điều hành Android (Android Operating System) là gì? Đặc điểm

Hệ điều hành Android (Android Operating System) là gì? Đặc điểm

Hệ điều hành Android (tiếng Anh: Android Operating System) là hệ điều hành di động được Google phát triển để sử dụng chủ yếu cho các thiết bị màn hình cảm ứng, điện thoại di động và máy tính bảng.
Kiến thức Kinh tế -09:56 | 26/05/2020
Hoá tệ học (Numismatics) là gì? Đặc điểm

Hoá tệ học (Numismatics) là gì? Đặc điểm

Hoá tệ học (tiếng Anh: Numismatics) là bộ môn nghiên cứu về các hình thái vật lí của các phương tiện thanh toán khác nhau (tức tiền tệ).
Kiến thức Kinh tế -11:31 | 25/05/2020
Ngành giao thông vận tải (Transportation sector) là gì? Đặc điểm

Ngành giao thông vận tải (Transportation sector) là gì? Đặc điểm

Ngành giao thông vận tải (tiếng Anh: Transportation sector) là danh mục các công ty cung cấp dịch vụ để di chuyển người hoặc hàng hóa, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông.
Kiến thức Kinh tế -11:22 | 25/05/2020
Phố Dalal (Dalal Street) là gì? Đặc điểm

Phố Dalal (Dalal Street) là gì? Đặc điểm

Phố Dalal (tiếng Anh: Dalal Street) là một khu vực ở trung tâm thành phố Mumbai, Ấn Độ, có Sàn giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) - sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Ấn Độ - và các định chế tài chính có uy tín khác.
Kiến thức Kinh tế -10:49 | 25/05/2020
Bảng điểm khu vực công PSS (Public Sector Scorecard) là gì?

Bảng điểm khu vực công PSS (Public Sector Scorecard) là gì?

Bảng điểm khu vực công PSS (tiếng Anh: Public Sector Scorecard) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại.
Kiến thức Kinh tế -10:06 | 22/05/2020
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) là gì?

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) là gì?

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (tiếng Anh: World Happiness Report) là một cuộc khảo sát về tình trạng hạnh phúc toàn cầu.
Kiến thức Kinh tế -10:38 | 21/05/2020
Zakat là gì? Zakat trong văn hóa người Hồi giáo

Zakat là gì? Zakat trong văn hóa người Hồi giáo

Zakat là một thuật ngữ tài chính Hồi giáo đề cập đến nghĩa vụ quyên góp của một cá nhân mỗi năm cho các hoạt động từ thiện.
Kiến thức Kinh tế -17:48 | 20/05/2020