Kiến thức Kinh tế

Bảng điểm khu vực công PSS (Public Sector Scorecard) là gì?

10:06 | 22/05/2020

Chia sẻ

Bảng điểm khu vực công PSS (tiếng Anh: Public Sector Scorecard) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại.
Bảng điểm khu vực công PSS (Public Sector Scorecard) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Max Moullin)

Bảng điểm khu vực công PSS

Khái niệm

Bảng điểm khu vực công PSS trong tiếng Anh gọi là: Public Sector Scorecard.

Bảng điểm khu vực công PSS là một bản đồ chiến lược tích hợp, một công cụ để cải thiện dịch vụ và là khung đo lường hiệu suất hoạt động.

Bảng điểm khu vực công PSS mở rộng và điều chỉnh thẻ điểm cân bằng để phù hợp với văn hóa và giá trị của các khu vực công cộng và khu vực tự nguyện.

PSS tập trung vào các kết quả - người sử dụng dịch vụ, chiến lược và tài chính - các qui trình dẫn đến các kết quả đó, và các yếu tố về năng lực, hành vi và tổ chức cần thiết để hỗ trợ nhân viên và qui trình.

Về sau, PSS bao gồm cả những người được đào tạo và có nhiệt huyết, sự hợp tác tốt và có đủ nguồn lực, kết hợp với văn hóa đổi mới và học tập thay vì văn hóa đổ lỗi từ trên xuống, và tất cả đều được củng cố bởi sự lãnh đạo hiệu quả và mang tinh thần hỗ trợ, khuyến khích.

(Theo Public Sector Scorecard Research Centre)

Vai trò

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh đang diễn ra nhanh chóng cùng với sự vận hành của doanh nghiệp thì các đơn vị công hiện nay cũng đối diện với nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này được thủ trưởng các đơn vị công đưa thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Để thực hiện nhiệm vụ này, nhiều giải pháp đã được các doanh nghiệp đưa ra, trong đó áp dụng đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị công theo nhiều khía cạnh khác nhau sẽ giúp cung cấp một cách nhìn tổng thể về bức tranh toàn tổ chức.

Theo các nhà khoa học, Bảng điểm cân bằng khu vực công (gọi tắt là PSS) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại và là công cụ được vận dụng nhiều trong các tổ chức công khi xây dựng chiến lược hoạt động.

Bên cạnh đó, PSS còn là một công cụ quản lí hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức trên toàn thế giới.

(Tài liệu tham khảo: Bàn về kinh nghiệm áp dụng bảng điểm khu vực công PSS tại một số quốc gia trong việc đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức công, TS. Phạm Quang Huy, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Tạp chí Công thương, 2020)

Tuyết Nhi