Kiến thức Kinh tế

Đánh giá nông thôn có sự tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA) là gì?

16:47 | 27/03/2020

Chia sẻ

Đánh giá nông thôn có sự tham gia (tiếng Anh: Participatory Rural Appraisal - PRA) là một hoạt động học hỏi kinh nghiệm được tiến hành trong cộng đồng, có tính tập trung, hệ thống, bán cơ cấu, trong một thời gian ngắn.
Đánh giá nông thôn có sự tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: slideshare)

Đánh giá nông thôn có sự tham gia

Khái niệm

Đánh giá nông thôn có sự tham gia trong tiếng Anh được gọi là Participatory Rural Appraisal - PRA.

Phương pháp Đánh giá nông thôn có sự tham gia là một biến thể của phương pháp Đánh giá nhanh ở nông thôn (Rapid Rural Appraisal - RRA).

Đánh giá nông thôn có sự tham gia là một hoạt động học hỏi kinh nghiệm được tiến hành trong cộng đồng, có tính tập trung, hệ thống, bán cơ cấu, trong một thời gian ngắn. 

Hoạt động này được thực hiện bởi một nhóm chuyên viên liên ngành và bao gồm tất cả các thành viên của cộng đồng.

Đánh giá nông thôn có sự tham gia giúp cho người dân nông thôn có thể chia sẻ, củng cố và phân tích kiến thức hiểu biết của họ về cuộc sống, điều kiện sống; cũng như lập kế hoạch, thực hiện và giám sát và đánh giá. 

Người ngoài đóng vai trò là người hỗ trợ hay người thúc đẩy trong toàn bộ tiến trình đánh giá.

Phạm vi PRA và các loại công cụ PRA 

- Phạm vi PRA:

Các công cụ và thuật PRA có thể được sử dụng ở tất cả các cấp xây dựng và thực hiện dự án. Tất cả các cộng đồng, chuyên gia, và người dân ở tất cả các cấp và với những điều kiện sống khác nhau đều có thể sử dụng các công cụ này. PRA được sử dụng để nhận dạng, xây dựng, thực hiện, theo dõi và đánh giá các dự án.

- Có ba loại PRA:

+ Thăm dò: Các công cụ và thuật PRA được sử dụng rộng rãi giúp tìm hiểu tình hình hiện tại như là hệ thống canh tác, sức khỏe và phương tiện y tế, an toàn vệ sinh, phân tích giới, v.v...

+ Theo chủ đề: Áp dụng PRA cho những lĩnh vực quan tâm cụ thể như khảo sát độ màu mỡ của đất, nước, bệnh dịch, nguồn thu nhập, v.v...

+ Giải quyết vấn đề: Tìm hiểu vấn đề và những gợi ý về giải pháp với sự tham gia của các bên liên quan.

Vai trò

PRA giúp:

- Cung cấp thông tin cơ bản trong những tình huống có ít thông tin được biết đến

- Xác định và đánh giá vấn đề

- Đánh giá, thiết kế, thực hiện, theo dõi và đánh giá chương trình và dự án

- Xây dựng bức tranh rõ nét hơn về các nhu cầu và khả năng của tổ chức nhằm đáp ứng các nhu cầu đó

- Xây dựng và chuyển giao công nghệ thích hợp

- Đánh giá tình trạng khẩn cấp

- Bổ sung góp ý, làm sáng tỏ hơn hoặc phân tích sâu thông tin.

(Tài liệu tham khảo: Bộ công cụ đánh giá nông thôn có sự tham gia - PRA, Chương trình khuyến nông có sự tham gia - PAEX, NXB Nông nghiệp, 2012)

Diệu Nhi