|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chỉ số tài chính toàn diện (Index of Financial Inclusion - IFI) là gì?

17:33 | 30/04/2020
Chia sẻ
Chỉ số tài chính toàn diện (tiếng Anh: Index of Financial Inclusion - IFI) là một thước đo thể hiện tất cả các khía cạnh khác nhau của hệ thống tài chính một quốc gia: sự thâm nhập; sự thuận tiện và mức độ sử dụng.
Chỉ số tài chính toàn diện (Index of Financial Inclusion - IFI) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: researchgate)

Chỉ số tài chính toàn diện

Khái niệm

Chỉ số tài chính toàn diện trong tiếng Anh được gọi là Index of Financial Inclusion - IFI.

Theo Sarma (2015), chỉ số tài chính toàn diện là một thước đo thể hiện tất cả các khía cạnh khác nhau của hệ thống tài chính một quốc gia: sự thâm nhập (penetration); sự thuận tiện (availability) và mức độ sử dụng (usage). 

Việc sử dụng kết hợp các chỉ tiêu vi mô liên quan đến tài chính cá nhân và các chỉ tiêu vĩ mô để đo lường chỉ số tài chính toàn diện sẽ phản ánh đầy đủ các khía cạnh khác nhau của tài chính toàn diện. 

Công thức tính

Giá trị IFI càng cao thì việc tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức của dân chúng càng cao.

Chỉ số tài chính toàn diện (Index of Financial Inclusion - IFI) là gì? - Ảnh 2.

Công thức tính IFI

Các thành phần tính chỉ số tài chính toàn diện - IFI

- Thành phần 1: Sự thâm nhập của hệ thống ngân hàng (Banking penetration): cho biết mức độ sử dụng các dịch vụ tài chính chính thức của người dân, số lượng người sử dụng các dịch vụ ngân hàng càng nhiều thì khả năng tiếp cận tài chính càng cao. 

Chỉ tiêu được sử dụng để đo lường thành phần 1 là số lượng tài khoản ngân hàng trên 1.000 dân. Thành phần 1 này sẽ có trọng số là 1.

- Thành phần 2: Sự thuận tiện của các dịch vụ ngân hàng (Availability of banking services): cho biết mức độ sẵn có của các dịch vụ ngân hàng. Chỉ tiêu được sử dụng để đo lường thành phần 2 bao gồm: số lượng máy ATM và số lượng chi nhánh ngân hàng trên 100.000 dân. 

Chỉ số thành phần 2 này được tính từ 2 chỉ tiêu trên, trong đó tỉ trọng của chi nhánh ngân hàng là 2/3 và tỉ trọng của số lượng ATM là 1/3. Thành phần 2 này sẽ có trọng số là 0,5.

- Thành phần 3: Mức độ sử dụng (Usage): đo lường sự hữu dụng của hệ thống ngân hàng. Chỉ tiêu được sử dụng để đo lường thành phần 3 là tổng của tỉ lệ tiền gửi và cho vay của hệ thống ngân hàng trên GDP. Thành phần 3 này sẽ có trọng số là 0,5.

(Tài liệu tham khảo: Tiếp cận tài chính cá nhân tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Đại học Kinh tế Luật)

Diệu Nhi

Vùng giá hiện tại của VN-Index đã đủ hấp hẫn?

Vùng giá hiện tại của VN-Index đã đủ hấp hẫn?
Theo chuyên gia Trần Đức Anh, Giám đốc Nghiên cứu vĩ mô và Chiến lược đầu tư của Chứng khoán KB Việt Nam, rủi ro trong đầu tư chứng khoán lúc nào cũng có, tuy nhiên nếu cân nhắc giữa cơ hội và rủi ro, thì rõ ràng là chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để có thể tích lũy được những cổ phiếu thực sự tốt ở nền giá hấp dẫn.