|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch là gì? Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

10:32 | 27/04/2020
Chia sẻ
Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch là các bước, nội dung của từng bước để hình thành bản kế hoạch.
Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch là gì? Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Tapdoantrananh)

Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch

Khái niệm

Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch là các bước, nội dung của từng bước với các công cụ, phương pháp sử dụng tương ứng để hình thành bản kế hoạch.

Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (các bước, nội dung, phương pháp) được thực hiện theo 4 cấu thành của bản kế hoạch gồm các bước: 

(1) Đánh giá thực hiện kế hoạch kì gốc X, (2) Dự báo các yếu tố tác động đến kì kế hoạch (X+1); (3) Mục tiêu - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu - Giải pháp thực hiện kì kế hoạch X+1; (4) Kế hoạch theo dõi đánh giá.

1. Đánh giá thực hiện kế hoạch kì gốc X

- Nội dung và qui trình:

Đánh giá thực hiện kế hoạch kì gốc X thể hiện qua phần 1 của bản kế hoạch, bao gồm nội dung và các bước triển khai thể hiện qua hộp sau:

Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch là gì? Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 2.

+ Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của kì X

+ Thực trạng thực hiến kế hoạch kì X

+ Đánh giá phát triển cuối kì X

- Phương pháp sử dụng

+ Phương pháp thu thập tài liệu

+ Phương pháp thống kê, mô tả

+ Phương pháp so sánh chuỗi

+ Phương pháp so sánh chéo

+ Phương pháp hồi qui tuyến tính bình phương bé nhất (OLS)

2. Dự báo các yếu tố tác động đến kì kế hoạch (X+1)

Dự báo các yếu tố tác động đến kì kế hoạch (X+1) là nội dung phần II của bản kế hoạch.

- Bộ phận cấu thành phần II của bản kế hoạch thể hiên qua hộp dưới đây:

Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch là gì? Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 3.

- Nội dung dự báo các yếu tố tác động

Một là, trong quá khứ, nền kinh tế và các hoạt động xã hội chịu tác động của những yếu tố nào? Mức độ tác động như thế nào?

Hai là, mức độ xâm nhập các yếu tố tác động vào các hoạt động KT-XH của một tỉnh, một vùng hay một quốc gia phụ thuộc rát lớn vào mối liên kết KT-XH của tình, vùng hay quốc gia đó với những cung bậc thể hiện trong độ mở các hoạt động.

Ba là, các yếu tố tác động khá đa dạng, nhưng tựu trung lại, có hai dạng cần được xem xét: (1) các yếu tố tác động vật chất và (2) các yếu tố tác động phi vật chất.

3. Mục tiêu - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu - Giải pháp thực hiện kì kế hoạch X+1

Mục tiêu - Nhiệm vụ - Chỉ tiêu - Giải pháp thực hiện kì kế hoạch X+1 là nội dung phần III của bản kế hoạch. Kết cấu của phần III thể hiện qua hộp dưới đây:

Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch là gì? Qui trình kĩ thuật lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 4.

4. Kế hoạch theo dõi đánh giá

Kế hoạch theo dõi đánh giá là nội dung cuối cùng của bản kế hoạch. Phần lớn các bản kế hoạch mang kết cấu truyền thống không có phần này và chính vì thế kế hoạch lập ra nhưng thiếu cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện.

Nội dung kế hoạch theo dõi đánh giá gồm 2 nội dung chính:

- Xây dựng các chỉ số theo dõi và đánh giá;

- Hình thành khung theo dõi và đánh giá.

(Tài liệu tham khảo: Kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô Thắng Lợi, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019)

Tuyết Nhi

Giá trần vé máy bay không thể giữ nguyên: Cần nâng lên hay bỏ hẳn?

Giá trần vé máy bay không thể giữ nguyên: Cần nâng lên hay bỏ hẳn?
Quy định về giá trần vé máy bay được ban hành từ ba năm trước, khi giá nhiên liệu còn thấp. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều cho rằng mức giá trần này hiện không còn phù hợp.