|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Hàng giả (Counterfeit goods) là gì?

Hàng giả (Counterfeit goods) là gì?

Hàng giả (tiếng Anh: Counterfeit goods) là hàng thường được làm từ các thành phần có chất lượng thấp hơn.
Kiến thức Kinh tế -10:23 | 05/06/2020
Luật sư bằng sáng chế (Patent Attorney) là ai? Yêu cầu

Luật sư bằng sáng chế (Patent Attorney) là ai? Yêu cầu

Luật sư bằng sáng chế (tiếng Anh: Patent Attorney) là những người có chuyên môn về luật sở hữu trí tuệ liên quan đến việc bảo đảm và bảo vệ các quyền sở hữu của nhà phát minh.
Kiến thức Kinh tế -17:08 | 23/04/2020
Hành vi 'Patent troll' là gì? Cách hoạt động

Hành vi 'Patent troll' là gì? Cách hoạt động

Patent troll là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả hành vi một công ty sử dụng việc khiếu nại vi phạm bằng sáng chế để thu được phí vi phạm bản quyền hoặc để triệt hạ các đối thủ cạnh tranh.
Kiến thức Kinh tế -16:00 | 23/04/2020
An ninh mạng (Cybersecurity) là gì? Đặc điểm, phân loại và mục tiêu chung

An ninh mạng (Cybersecurity) là gì? Đặc điểm, phân loại và mục tiêu chung

An ninh mạng (tiếng Anh: Cybersecurity) đề cập đến các biện pháp được thực hiện để giữ thông tin điện tử một cách bảo mật và an toàn khỏi những thiệt hại hoặc trộm cắp.
Kiến thức Kinh tế -14:52 | 23/04/2020
Đơn đăng kí bằng sáng chế tạm thời (Provisional Patent Application) là gì?

Đơn đăng kí bằng sáng chế tạm thời (Provisional Patent Application) là gì?

Đơn đăng kí bằng sáng chế tạm thời là tài liệu giúp bảo vệ những phát minh mới khỏi bị sao chép trong thời hạn 12 tháng trước khi nhà phát minh nộp đơn đăng kí bằng sáng chế chính thức.
Kiến thức Kinh tế -11:24 | 23/04/2020
Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp (Patent Pending) là gì?

Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp (Patent Pending) là gì?

Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp (tiếng Anh: Patent Pending) được các nhà phát minh sử dụng để cho công chúng biết rằng họ đã nộp đơn đăng kí bằng sáng chế với cơ quan sáng chế và nhãn hiệu có liên quan.
Kiến thức Kinh tế -09:43 | 23/04/2020
Bằng sáng chế thực vật (Plant Patent) là gì?

Bằng sáng chế thực vật (Plant Patent) là gì?

Bằng sáng chế thực vật (tiếng Anh: Plant Patent) là quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ những đặc tính mới và độc nhất của cây trồng khỏi bị bắt chước, mua bán hoặc sử dụng bởi người khác.
Kiến thức Kinh tế -20:51 | 22/04/2020
Bằng sáng chế thiết kế (Design Patent) là gì?

Bằng sáng chế thiết kế (Design Patent) là gì?

Bằng sáng chế thiết kế (tiếng Anh: Design Patent) giúp bảo vệ thiết kế trang trí của một mặt hàng nào đó đem lại một tiện ích thiết thực.
Kiến thức Kinh tế -16:25 | 22/04/2020
Bằng sáng chế tiện ích (Utility Patent) là gì?

Bằng sáng chế tiện ích (Utility Patent) là gì?

Bằng sáng chế tiện ích (tiếng Anh: Utility Patent) là một loại bằng sách chế được cấp khi tạo ra một sản phẩm hay quá trình hay máy móc mới hoặc được cải tiến.
Kiến thức Kinh tế -12:17 | 22/04/2020
Chuyển giao công nghệ theo chiều ngang là gì?

Chuyển giao công nghệ theo chiều ngang là gì?

Chuyển giao công nghệ theo chiều ngang là một trong những kênh chuyển giao công nghệ chủ yếu của tổ chức, doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -18:48 | 03/04/2020
Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc là gì?

Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc là gì?

Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc là một trong những kênh chuyển giao công nghệ chủ yếu của tổ chức, doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -20:21 | 01/04/2020
Xuất bản điện tử (Electronic publishing) là gì?

Xuất bản điện tử (Electronic publishing) là gì?

Xuất bản điện tử (tiếng Anh: Electronic publishing) là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu và sử dụng phương tiện điện tử để tạo ra xuất bản phẩm điện tử.
Kiến thức Kinh tế -15:41 | 04/02/2020
Xuất bản phẩm điện tử là gì? Điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Xuất bản phẩm điện tử là gì? Điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Xuất bản phẩm điện tử là một số loại xuất bản phẩm được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.
Kiến thức Kinh tế -15:15 | 04/02/2020
Xuất bản phẩm là gì? Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản

Xuất bản phẩm là gì? Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản.
Kiến thức Kinh tế -14:45 | 04/02/2020
Xuất bản (Publication) là gì? Những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản

Xuất bản (Publication) là gì? Những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản

Xuất bản (tiếng Anh: Publication) là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để phát hành.
Kiến thức Kinh tế -14:11 | 04/02/2020
Định giá tài sản trí tuệ (Valuation of Intellectual property) là gì? Mục đích của định giá tài sản trí tuệ

Định giá tài sản trí tuệ (Valuation of Intellectual property) là gì? Mục đích của định giá tài sản trí tuệ

Định giá tài sản trí tuệ (tiếng Anh: Valuation of Intellectual property) giúp chủ sở hữu, người quản trị tài sản đó đưa ra quyết định tối ưu, trong đó có các quyết định về phương thức kinh tế hiệu quả nhất để sử dụng, bảo vệ hoặc trao đổi tài sản đó trên thị trường nhằm tối đa hóa giá trị của tài sản.
Kiến thức Kinh tế -14:57 | 16/01/2020
Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off

Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off

Spin-off được coi là một hình thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ phổ biến trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu nhằm mục đích khai thác, tối đa hóa lợi ích kinh tế của những tri thức tạo ra.
Kiến thức Kinh tế -14:43 | 16/01/2020
Chính sách sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Policy) là gì? Đặc điểm và nội dung cơ bản

Chính sách sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Policy) là gì? Đặc điểm và nội dung cơ bản

Chính sách sở hữu trí tuệ (tiếng Anh: Intellectual Property Policy) đặt ra để giúp cho việc thực thi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi hơn.
Kiến thức Kinh tế -13:55 | 26/12/2019
Vi phạm bản quyền thương hiệu (Brand Piracy) là gì?

Vi phạm bản quyền thương hiệu (Brand Piracy) là gì?

Vi phạm bản quyền thương hiệu (tiếng Anh: Brand Piracy) đề cập đến một sản phẩm có tên hoặc logo tương tự như của một doanh nghiệp nổi tiếng.
Kiến thức Kinh tế -18:58 | 24/12/2019
Tên thương mại (Trade Name) là gì? Các qui định khi đăng kí tên thương mại

Tên thương mại (Trade Name) là gì? Các qui định khi đăng kí tên thương mại

Tên thương mại (tiếng Anh: Trade Name) dùng để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó và với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Kiến thức Kinh tế -15:17 | 20/12/2019