|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Trình độ sáng tạo (Inventive step) và tính không hiển nhiên (Non-obviousness) là gì?

Trình độ sáng tạo (Inventive step) và tính không hiển nhiên (Non-obviousness) là gì?

Sáng chế thiếu trình độ sáng tạo (tiếng Anh: Inventive step) là sáng chế đã hiển nhiên đối với người có trình độ kiến thức trung bình trong lĩnh vực kĩ thuật tương ứng.
Kiến thức Kinh tế -14:50 | 20/09/2019
Tính mới (Novelty) là gì? Tầm quan trọng của tính mới đối với sáng chế

Tính mới (Novelty) là gì? Tầm quan trọng của tính mới đối với sáng chế

Tính mới (tiếng Anh: Novelty) là yêu cầu hàng đầu để được cấp bằng sáng chế. Sáng chế chỉ được coi là có tính mới khi thông tin về sáng chế đó chưa được bộc lộ.
Kiến thức Kinh tế -14:09 | 20/09/2019
Khả năng áp dụng công nghiệp (Industrial Applicability) là gì?

Khả năng áp dụng công nghiệp (Industrial Applicability) là gì?

Khả năng áp dụng công nghiệp (tiếng Anh: Industrial Applicability) có nghĩa là sáng chế có thể được thực hiện hoặc được sử dụng trong bất kì ngành công nghiệp nào hoặc phải thực sự hữu dụng trên thực tế chứ không thể chỉ là một ý tưởng hay một lí thuyết.
Kiến thức Kinh tế -13:28 | 20/09/2019
Hiệp định TRIPS (TRIPS Agreement) là gì?

Hiệp định TRIPS (TRIPS Agreement) là gì?

Hiệp định TRIPS là các Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, là một thỏa thuận pháp lí quốc tế giữa tất cả các quốc gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Kiến thức Kinh tế -12:54 | 20/09/2019
Thỏa ước Madrid (Madrid Agreement) và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid

Thỏa ước Madrid (Madrid Agreement) và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid

Thỏa ước Madrid về Đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng hóa (tiếng Anh: Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) gọi tắt là Thỏa ước Madrid, được kí kết tại Madrid ngày 14/4/1891.
Kiến thức Kinh tế -11:26 | 20/09/2019
Hiệp ước hợp tác về sáng chế (Patent Cooperation Treaty - PCT) là gì?

Hiệp ước hợp tác về sáng chế (Patent Cooperation Treaty - PCT) là gì?

Hiệp ước hợp tác về sáng chế (tiếng Anh: Patent Cooperation Treaty, viết tắt: PCT) cho phép bảo hộ bằng sáng chế cho một phát minh đồng thời ở một số lượng lớn các quốc gia bằng cách nộp đơn đăng kí bằng sáng chế quốc tế duy nhất.
Kiến thức Kinh tế -11:01 | 20/09/2019
Công ước Paris (Paris Convention) là gì? Nội dung bảo hộ

Công ước Paris (Paris Convention) là gì? Nội dung bảo hộ

Công ước Paris (tiếng Anh: Paris Convention) ra đời với mục đích bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Cho đến nay đã có 174 quốc gia tham gia Công ước Paris, Việt Nam tham gia Công ước này từ ngày 08/3/1949.
Kiến thức Kinh tế -10:37 | 20/09/2019
Công ước Rome (Rome Convention) là gì? Nội dung bảo hộ

Công ước Rome (Rome Convention) là gì? Nội dung bảo hộ

Công ước Rome (tiếng Anh: Rome Convention) là "Công ước Quốc tế về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng" được kí kết tại Rome ngày 26/10/1961.
Kiến thức Kinh tế -10:14 | 20/09/2019
Công ước Berne (Berne Convention) là gì? Nội dung

Công ước Berne (Berne Convention) là gì? Nội dung

Công ước Berne (tiếng Anh: Berne Convention) ra đời với mục đich "bảo vệ một cách hữu hiệu và thống nhất các quyền của tác giả đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật".
Kiến thức Kinh tế -09:49 | 20/09/2019
Tài sản vô hình (Invisible Assets) là gì? Vai trò của tài sản vô hình đối với doanh nghiệp

Tài sản vô hình (Invisible Assets) là gì? Vai trò của tài sản vô hình đối với doanh nghiệp

Tài sản vô hình (tiếng Anh: Invisible Assets) là tài sản không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, nhưng vẫn cung cấp giá trị cho chủ sở hữu. Tài sản vô hình ngày càng chiếm tỉ trọng cao so với tài sản hữu hình.
Kiến thức Kinh tế -09:26 | 20/09/2019
Chủ đề nóng
Đạo đức (Morality) là gì? Phân biệt đạo đức và pháp luật

Đạo đức (Morality) là gì? Phân biệt đạo đức và pháp luật

Đạo đức (tiếng Anh: Morality) là tập hợp các nguyên tắc, qui tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội.
Kiến thức Kinh tế -11:12 | 09/09/2019
Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là gì?

Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là gì?

Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là thỏa thuận giữa các bên nhằm giải quyết các vấn đề về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
Kiến thức Kinh tế -09:17 | 13/08/2019
Khoa học và công nghệ (Science and Technology) là gì? Quyền đối với khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (Science and Technology) là gì? Quyền đối với khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (tiếng Anh: Sciences and Technology) là một chủ đề bao gồm khoa học, công nghệ và sự tương tác giữa hai bên. Quyền về khoa học và phát triển công nghệ cũng được pháp luật qui định như các sản phẩm trí tuệ khác.
Kiến thức Kinh tế -15:36 | 12/08/2019
Dịch vụ chuyển giao công nghệ (Technology transfer services) là gì?

Dịch vụ chuyển giao công nghệ (Technology transfer services) là gì?

Dịch vụ chuyển giao công nghệ (tiếng Anh: Technology transfer services) hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này được pháp luật qui định về quyền và nghĩa vụ.
Kiến thức Kinh tế -15:26 | 12/08/2019
Xúc tiến chuyển giao công nghệ (Technology transfer promotion) và một số biện pháp

Xúc tiến chuyển giao công nghệ (Technology transfer promotion) và một số biện pháp

Xúc tiến chuyển giao công nghệ (tiếng Anh: Technology transfer promotion) là hoạt động thúc đẩy, tạo và tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ. Để thúc đẩy và phát triển hoạt động chuyển giao công nghệ, cần có những biện pháp hỗ trợ và phát triển.
Kiến thức Kinh tế -15:24 | 12/08/2019
Tổ chức khoa học và công nghệ (Science and technology organization) là gì? Quyền và nghĩa vụ

Tổ chức khoa học và công nghệ (Science and technology organization) là gì? Quyền và nghĩa vụ

Tổ chức khoa học và công nghệ (tiếng Anh: Science and technology organization) là tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai và phát triển công nghệ. Tổ chức khoa học và công nghệ được pháp luật qui định về các quyền và nghĩa vụ.
Kiến thức Kinh tế -15:23 | 12/08/2019
Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là ai? Quyền và nghĩa vụ

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là ai? Quyền và nghĩa vụ

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể này được qui định bởi Luật khoa học và công nghệ.
Kiến thức Kinh tế -15:22 | 12/08/2019
Chuyển giao công nghệ (Technology transfer) là gì? Các loại hình chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ (Technology transfer) là gì? Các loại hình chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ (tiếng Anh: Technology transfer) là quá trình chuyển giao các công nghệ để đảm bảo các sự phát triển và công nghệ có thể truy cập từ đa số người dùng. Có nhiều loại chuyển giao công nghệ, dựa vào các tiêu chí khác nhau.
Kiến thức Kinh tế -17:29 | 09/08/2019
Hợp đồng chuyển giao công nghệ (Technology Transfer Agreement) và đặc điểm

Hợp đồng chuyển giao công nghệ (Technology Transfer Agreement) và đặc điểm

Hợp đồng chuyển giao công nghệ (Technology Transfer Agreement) là cam kết giữa hai hay nhiều bên thỏa thuận về việc chuyển giao công nghệ. Khác với các hợp đồng thông dụng, hợp đồng chuyển giao công nghệ có những đặc điểm khác biệt.
Kiến thức Kinh tế -17:28 | 09/08/2019
Hợp đồng li-xăng (Trademark license agreement) là gì? Đặc điểm của hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng (Trademark license agreement) là gì? Đặc điểm của hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng (tiếng Anh: Trademark license agreement) là dạng đặc thù của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đều liên quan đến việc chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sở hữu, hợp đồng li-xăng có những điểm đặc thù nhất định.
Kiến thức Kinh tế -17:27 | 09/08/2019