|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Khởi nghiệp điện tử (E-Entrepreneurship) là gì? Cách tiếp cận

Khởi nghiệp điện tử (E-Entrepreneurship) là gì? Cách tiếp cận

Khởi nghiệp điện tử (tiếng Anh: E-Entrepreneurship) hiểu một cách đơn giản là khởi sự kinh doanh hoàn toàn trên môi trường điện tử.
Kiến thức Kinh tế -16:41 | 03/07/2020
Nghiên cứu thị trường tổng thể là gì? Nội dung

Nghiên cứu thị trường tổng thể là gì? Nội dung

Nghiên cứu thị trường tổng thể là việc xác định nhu cầu tiêu thụ hiện tại so với mức cung ứng hiện tại của mỗi loại sản phẩm/dịch vụ.
Kiến thức Kinh tế -17:21 | 10/06/2020
Mô hình 3M là gì? Nội dung

Mô hình 3M là gì? Nội dung

Mô hình 3M là một mô hình giúp nhận thức về cơ hội kinh doanh của Timmon, giúp lượng hóa ý tưởng kinh doanh và đánh giá cơ hội kinh doanh hấp dẫn đến mức nào.
Kiến thức Kinh tế -17:01 | 10/06/2020
Mô hình SCAMPER là gì? Nội dung

Mô hình SCAMPER là gì? Nội dung

Mô hình SCAMPER là kĩ năng tư duy tổng hợp do Michael Mikalko sáng tạo nên, là công cụ tư duy khá hiệu quả trong việc tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh mới.
Kiến thức Kinh tế -16:39 | 10/06/2020
Cơ hội kinh doanh (Business opportunity) là gì? Nhận diện cơ hội kinh doanh

Cơ hội kinh doanh (Business opportunity) là gì? Nhận diện cơ hội kinh doanh

Cơ hội kinh doanh (tiếng Anh: Business opportunity) là tập hợp các hoàn cảnh thuận lợi tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng kinh doanh mới.
Kiến thức Kinh tế -16:19 | 10/06/2020
Chi phí thành lập doanh nghiệp (Establishment costs) là gì?

Chi phí thành lập doanh nghiệp (Establishment costs) là gì?

Chi phí thành lập doanh nghiệp (tiếng Anh: Establishment costs) bao gồm tất cả các khoản chi phí cần thiết phải bỏ ra từ khi có ý tưởng kinh doanh cho đến khi doanh nghiệp hình thành và bắt đầu đi vào hoạt động.
Kiến thức Kinh tế -12:06 | 04/06/2020
Khát vọng làm giàu là gì? Các doanh nhân điển hình trên thế giới

Khát vọng làm giàu là gì? Các doanh nhân điển hình trên thế giới

Khát vọng làm giàu chính là mong muốn, khát khao vượt lên chiến thắng cảnh nghèo hèn, đạt đến sự giàu sang, phú quí cho chính bản thân mình, gia đình và xã hội.
Kiến thức Kinh tế -11:00 | 04/06/2020
Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh (Startups in green agriculture) là gì?

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh (Startups in green agriculture) là gì?

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh là người khởi nghiệp chọn việc kinh doanh một trong các khâu của việc cung ứng sản phẩm nông nghiệp xanh.
Kiến thức Kinh tế -15:05 | 26/05/2020
Phụ nữ khởi nghiệp (Women Entrepreneur - WE) là gì?

Phụ nữ khởi nghiệp (Women Entrepreneur - WE) là gì?

Phụ nữ khởi nghiệp (tiếng Anh: Women Entrepreneur - WE) là những người phụ nữ tự mở doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp kinh doanh của mình.
Kiến thức Kinh tế -11:07 | 20/05/2020
Sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum viable product - MVP) là gì?

Sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum viable product - MVP) là gì?

Sản phẩm khả dụng tối thiểu là một trong những thành phần chính của phương pháp khởi nghiệp tinh gọn.
Kiến thức Kinh tế -17:27 | 14/05/2020
Chủ đề nóng
Down Round là gì? Hiểu về Down Round

Down Round là gì? Hiểu về Down Round

Down Round là vòng gọi vốn tiếp theo của một công ty và giá trị của công ty được định giá thấp hơn vòng gọi vốn trước.
Kiến thức Kinh tế -09:04 | 28/04/2020
'Năm hái nho' (Vintage Year) là gì? Đặc điểm và tác động của chu kì kinh tế

'Năm hái nho' (Vintage Year) là gì? Đặc điểm và tác động của chu kì kinh tế

"Năm hái nho" (tiếng Anh: Vintage Year) dùng để chỉ năm dấu mốc quan trọng trong đó dòng vốn đầu tư đầu tiên được chuyển đến một dự án hoặc công ty, đánh dấu thời điểm vốn được cam kết bởi các quĩ đầu tư.
Kiến thức Kinh tế -21:43 | 17/04/2020
Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ (Technology Business Incubator - TBI) là gì?

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ (Technology Business Incubator - TBI) là gì?

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ (tiếng Anh: Technology Business Incubator - TBI) là loại hình vườn ươm doanh nghiệp đặc biệt, chuyên ươm tạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao.
Kiến thức Kinh tế -11:54 | 01/04/2020
Tinh thần khởi nghiệp (Entrepreneurship) là gì?

Tinh thần khởi nghiệp (Entrepreneurship) là gì?

Tinh thần khởi nghiệp (tiếng Anh: Entrepreneurship) là sự theo đuổi các cơ hội mới vượt quá các nguồn lực bị kiểm soát.
Kiến thức Kinh tế -09:52 | 26/03/2020
Phương pháp tự thân vận động (Bootstrapping) trong khởi nghiệp là gì?

Phương pháp tự thân vận động (Bootstrapping) trong khởi nghiệp là gì?

Phương pháp tự thân vận động (tiếng Anh: Bootstrapping) nói đến việc một nhà khởi sự kinh doanh bắt đầu mở một công ty với rất ít vốn.
Kiến thức Kinh tế -19:59 | 29/02/2020
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán là gì? Các nhóm chỉ tiêu

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán là gì? Các nhóm chỉ tiêu

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán trình bày về dự toán dòng tiền ra vào của công ty trong một thời kì cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -09:48 | 25/02/2020
Bảng cân đối kế toán dự báo là gì? Kế hoạch tài chính

Bảng cân đối kế toán dự báo là gì? Kế hoạch tài chính

Bảng cân đối kế toán dự báo cho doanh nhân và doanh nghiệp mới khởi sự biết được các hoạt động của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào tới khả năng trả nợ ngắn hạn và tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ tiến triển như thế nào theo thời gian.
Kiến thức Kinh tế -09:27 | 25/02/2020
Dự báo doanh thu (Revenue forecast) là gì? Cơ sở và công cụ dự báo

Dự báo doanh thu (Revenue forecast) là gì? Cơ sở và công cụ dự báo

Dự báo doanh thu (tiếng Anh: Revenue forecast) là kế hoạch cho doanh thu trong một thời kì nhất định (thường là một năm), mặc dù hầu hết các doanh nghiệp dự báo doanh thu từ 2 đến 5 năm trong tương lai.
Kiến thức Kinh tế -17:27 | 24/02/2020
Báo cáo tài chính dự toán là gì? Nội dung và tầm quan trọng

Báo cáo tài chính dự toán là gì? Nội dung và tầm quan trọng

Báo cáo tài chính dự toán của một doanh nghiệp cũng tương tự như báo cáo tài chính trong quá khứ ngoại trừ nó mang tính định hướng tương lai hơn là dựa vào những số liệu đã có.
Kiến thức Kinh tế -17:12 | 24/02/2020
Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) của bản kế hoạch kinh doanh là gì? Nội dung

Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) của bản kế hoạch kinh doanh là gì? Nội dung

Phần tóm tắt dự án (tiếng Anh: Executive Summary) chứa đựng những điểm chắt lọc, chủ yếu nhất của tất cả các phần của dự án, là một trong những phần quan trọng nhất của một bản kế hoạch kinh doanh.
Kiến thức Kinh tế -16:43 | 24/02/2020
Lạm phát tháng 10 tăng như dự đoán, củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối năm
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa đón nhận một tin tốt khi thước đo lạm phát ưa thích của các quan chức tăng như dự đoán của giới chuyên gia vào tháng 10.