|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted Present Value) là gì? Công thức và ví dụ

Giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted Present Value) là gì? Công thức và ví dụ

Giá trị hiện tại điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Present Value) là giá trị hiện tại ròng của dự án hoặc công ty được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cộng với giá trị hiện tại của lợi ích từ tài trợ.
Kiến thức Kinh tế -15:46 | 15/07/2020
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng hữu hình (tiếng Anh: Tangible Net Worth) là cách tính giá trị ròng của một công ty, không bao gồm giá trị có được từ các tài sản vô hình như bản quyền, bằng sáng chế hay sở hữu trí tuệ.
Kiến thức Kinh tế -15:44 | 15/07/2020
Tái cơ cấu nợ (Debt Restructuring) là gì? Đặc điểm và loại hình

Tái cơ cấu nợ (Debt Restructuring) là gì? Đặc điểm và loại hình

Tái cơ cấu nợ (tiếng Anh: Debt Restructuring) là quá trình được các công ty sử dụng để tránh rủi ro vỡ nợ đối với khoản nợ hiện có hoặc để tận dụng mức lãi suất thấp hơn.
Kiến thức Kinh tế -15:43 | 15/07/2020
Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh (Adjusted Gross Margin) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh (Adjusted Gross Margin) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Gross Margin) là tỉ suất lợi nhuận gộp đã trừ đi chi phí bảo tồn hàng tồn kho, để xác định lợi nhuận của sản phẩm, dòng sản phẩm hoặc của một công ty.
Kiến thức Kinh tế -17:32 | 07/07/2020
Tiền lương hỗ trợ sinh hoạt (Stipend) là gì? Các loại stipend

Tiền lương hỗ trợ sinh hoạt (Stipend) là gì? Các loại stipend

Stipend (tạm dịch là tiền lương hỗ trợ sinh hoạt) là một khoản tiền được trả cho các thực tập sinh, nhân viên thực tập và sinh viên để giúp trang trải các khoản chi phí sinh hoạt.
Kiến thức Kinh tế -09:51 | 03/07/2020
Dòng tiền thuần trên doanh thu (Free Cash Flow-To-Sales) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Dòng tiền thuần trên doanh thu (Free Cash Flow-To-Sales) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Dòng tiền thuần trên doanh thu (tiếng Anh: Free Cash Flow-To-Sales) là tỉ lệ hiệu suất đo lường dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí tài sản cố định trong mối tương quan với doanh thu bán hàng.
Kiến thức Kinh tế -16:41 | 02/07/2020
Dòng tiền điều chỉnh nợ (Debt-Adjusted Cash Flow) là gì? Đặc điểm

Dòng tiền điều chỉnh nợ (Debt-Adjusted Cash Flow) là gì? Đặc điểm

Dòng tiền điều chỉnh nợ (tiếng Anh: Debt-Adjusted Cash Flow) thường được sử dụng để phân tích các công ty kinh doanh dầu mỏ, đại diện cho dòng tiền hoạt động trước thuế, được điều chỉnh cho chi phí tài trợ sau thuế.
Kiến thức Kinh tế -16:30 | 02/07/2020
Tiềm năng thu nhập (Earning Potential) là gì? Đặc điểm và phân tích

Tiềm năng thu nhập (Earning Potential) là gì? Đặc điểm và phân tích

Tiềm năng thu nhập (tiếng Anh: Earning Potential) đề cập đến thu nhập tiềm năng thu được từ thanh toán cổ tức và từ việc cổ đông tăng vốn có được lợi nhuận nhờ nắm giữ cổ phiếu.
Kiến thức Kinh tế -12:11 | 02/07/2020
Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát (Inflation-Adjusted Return) là gì? Công thức tính và ví dụ

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát (Inflation-Adjusted Return) là gì? Công thức tính và ví dụ

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát (tiếng Anh: Inflation-Adjusted Return) là thước đo tỉ suất lợi nhuận có tính đến tỉ lệ lạm phát theo thời gian.
Kiến thức Kinh tế -09:34 | 02/07/2020
Tốc độ hoàn thành mục tiêu (Run Rate) là gì? Những rủi ro khi sử dụng

Tốc độ hoàn thành mục tiêu (Run Rate) là gì? Những rủi ro khi sử dụng

Tốc độ hoàn thành mục tiêu (tiếng Anh: Run Rate) đề cập đến hiệu suất tài chính của một công ty được tính toán dựa trên việc sử dụng thông tin tài chính hiện tại để dự đoán về hiệu suất trong tương lai.
Kiến thức Kinh tế -15:04 | 01/07/2020
Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Book Value) là thước đo định giá của một công ty sau các khoản nợ phải trả, bao gồm cả nợ phải trả ngoài bảng cân đối và tài sản được điều chỉnh để phản ánh giá trị thị trường hợp lí.
Kiến thức Kinh tế -14:54 | 01/07/2020
Tài trợ ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet Financing) là gì? Ví dụ và ảnh hưởng

Tài trợ ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet Financing) là gì? Ví dụ và ảnh hưởng

Tài trợ ngoài bảng cân đối (tiếng Anh: Off-Balance Sheet Financing) là một thông lệ kế toán ghi lại tài sản và nợ phải trả, mà không hiển thị trên bảng cân đối kế toán.
Kiến thức Kinh tế -14:34 | 01/07/2020
Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại (tiếng Anh: Current Rate Method) là một phương pháp chuyển đổi ngoại tệ, trong đó hầu hết các mục trong báo cáo tài chính được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái hiện tại.
Kiến thức Kinh tế -13:44 | 30/06/2020
Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

Phương pháp thời gian (tiếng Anh: Temporal Method) chuyển đổi tiền tệ của công ty con ở nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ.
Kiến thức Kinh tế -11:46 | 30/06/2020
Doanh thu trên mỗi nhân viên (Revenue Per Employee) là gì? Những yếu tố tác động

Doanh thu trên mỗi nhân viên (Revenue Per Employee) là gì? Những yếu tố tác động

Doanh thu trên mỗi nhân viên (tiếng Anh: Revenue Per Employee) là một tỉ lệ quan trọng để tính số lượng tiền mà mỗi nhân viên tạo ra cho công ty đó.
Kiến thức Kinh tế -08:48 | 30/06/2020
Roadshow trong lĩnh vực tài chính là gì? Những thông tin được giới thiệu trong buổi roadshow

Roadshow trong lĩnh vực tài chính là gì? Những thông tin được giới thiệu trong buổi roadshow

Roadshow trong lĩnh vực tài chính là một lời rao bán hàng cho các nhà đầu tư tiềm năng đến từ công ty bảo lãnh và đội ngũ quản lí điều hành của công ty chuẩn bị IPO.
Kiến thức Kinh tế -14:09 | 29/06/2020
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh liên tục (Income From Continuing Operations) là gì? Đặc điểm

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh liên tục (Income From Continuing Operations) là gì? Đặc điểm

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh liên tục (tiếng Anh: Income From Continuing Operations) là một loại thu nhập ròng, xuất hiện trên báo cáo thu nhập, được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty.
Kiến thức Kinh tế -11:04 | 29/06/2020
Tài sản lưu động thường xuyên (Permanent Current Asset) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tài sản lưu động thường xuyên (Permanent Current Asset) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tài sản lưu động thường xuyên (tiếng Anh: Permanent Current Asset) là lượng tài sản lưu động tối thiểu mà công ty cần để tiếp tục hoạt động.
Kiến thức Kinh tế -10:53 | 29/06/2020
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (Return On Average Equity - ROAE) là gì? ROAE so với ROE

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (Return On Average Equity - ROAE) là gì? ROAE so với ROE

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (tiếng Anh: Return On Average Equity - ROAE) là tỉ lệ tài chính để đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty dựa trên trung bình vốn chủ sở hữu của công ty.
Kiến thức Kinh tế -09:52 | 26/06/2020
Chủ thể kinh doanh riêng biệt (Distinct Business Entity) là gì? Ưu điểm

Chủ thể kinh doanh riêng biệt (Distinct Business Entity) là gì? Ưu điểm

Chủ thể kinh doanh riêng biệt (tiếng Anh: Distinct Business Entity) là một bộ phận hoặc bộ phận phụ trong một công ty hoạt động tự chủ và thường tập trung vào một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất.
Kiến thức Kinh tế -17:27 | 25/06/2020