|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

11:46 | 30/06/2020
Chia sẻ
Phương pháp thời gian (tiếng Anh: Temporal Method) chuyển đổi tiền tệ của công ty con ở nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ.
Phương pháp tạm thời (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp tạm thời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SmartAsset

Phương pháp thời gian

Khái niệm

Phương pháp thời gian trong tiếng Anh là Temporal method

Phương pháp thời gian, còn được gọi là phương pháp lịch sử, chuyển đổi tiền tệ của công ty con ở nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ. Kĩ thuật chuyển đổi ngoại tệ này được sử dụng khi đồng nội tệ của công ty con không giống với tiền tệ của công ty mẹ. Tỉ giá hối đoái khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào mục báo cáo tài chính được chuyển đổi.

Đặc điểm phương pháp thời gian

Khi một công ty có hoạt động hoặc các công ty con ở một quốc gia khác, công ty mẹ phải chuyển đổi các giá trị trên báo cáo tài chính của đơn vị nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ để tính toán lãi lỗ. Đơn vị tiền tệ được sử dụng bởi công ty mẹ đôi khi được gọi là đồng tiền chức năng hoặc đồng tiền báo cáo của công ty con. 

Nếu đồng tiền chức năng của công ty con khác với nội tệ của nó, phương pháp thời gian được sử dụng để thực hiện các chuyển đổi tiền tệ. Giá trị tỉ giá còn dựa trên thời gian mà tài sản và nợ được ghi nhận hoặc phát sinh. Điều này cho phép chuyển đổi các giá trị trên sổ sách của công ty con của nước ngoài sang đồng tiền của công ty mẹ.

Tài sản bằng tiền và nợ được chuyển đổi bằng tỉ giá hối đoái có hiệu lực kể từ ngày của bảng cân đối kế toán. Tài sản phi tài chính và nợ được chuyển đổi bằng tỉ giá hối đoái có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực giao dịch. Lãi và lỗ do tỉ giá hối đoái được báo cáo trong thu nhập ròng.

Ví dụ về phương pháp thời gian

Ví dụ, một công ty con XYZ có địa chỉ pháp lí tại Anh. Đồng nội tệ của XYZ là bảng Anh. Tuy nhiên, nếu phần lớn khách hàng của XYZ cư trú ở châu Âu, thì họ có thể tiến hành giao dịch bằng euro. Đồng euro sẽ là đồng tiền chức năng. Trong trường hợp này, công ty mẹ của XYZ sẽ sử dụng phương pháp thời gian để chuyển đổi báo cáo tài chính của XYZ thành tiền tệ được sử dụng bởi công ty mẹ.

Tài sản bằng tiền như khoản phải thu, đầu tư, tiền mặt được chuyển đổi sang đồng tiền của công ty mẹ với tỉ giá có hiệu lực của bảng cân đối kế toán. Tài sản phi tài chính như tài sản dài hạn được chuyển đổi bằng tỉ giá hối đoái có hiệu lực kể từ ngày sở hữu tài sản. Do tất cả các khoản lãi và lỗ chênh lệch tỉ giá được báo cáo trong thu nhập ròng của công ty mẹ, thu nhập của công ty mẹ có thể có biến động lớn nếu có công ty có nguồn thu nhập chủ yếu từ các công ty con ở các quốc gia khác.

(Theo Investopedia)

Lê Huy

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.