|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted Present Value) là gì? Công thức và ví dụ

15:46 | 15/07/2020
Chia sẻ
Giá trị hiện tại điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Present Value) là giá trị hiện tại ròng của dự án hoặc công ty được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cộng với giá trị hiện tại của lợi ích từ tài trợ.
Giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted Present Value) là gì? Công thức và ví dụ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: PPT background)

Giá trị hiện tại điều chỉnh

Khái niệm

Giá trị hiện tại điều chỉnh trong tiếng Anh là Adjusted Present Value.

Giá trị hiện tại điều chỉnh là giá trị hiện tại ròng của dự án hoặc công ty được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cộng với giá trị hiện tại của lợi ích từ tài trợ.

Bằng cách tính đến lợi ích tài chính, giá trị hiện tại điều chỉnh bao gồm các lá chắn thuế, ví dụ như những khoản có được nhờ tiền lãi được khấu trừ thuế.

Công thức tính Giá trị hiện tại điều chỉnh:

Giá trị hiện tại điều chỉnh = Giá trị doanh nghiệp không có đòn bẩy + Lợi ích ròng từ nợ

Lợi ích ròng từ nợ bao gồm các lợi ích về thuế được tạo ra khi tiền lãi từ khoản nợ của công ty được khấu trừ thuế. Lợi ích này được tính bằng chi phí lãi suất nhân với thuế suất. Giá trị hiện tại của lá chắn thuế được tính: (Thuế suất * Nợ * Lãi suất) / Lãi suất.

Cách tính Giá trị hiện tại điều chỉnh

Để xác định giá trị hiện tại điều chỉnh:

- Tìm giá trị của công ty khi không sử dụng đòn bẩy.

- Tính giá trị ròng của tài trợ nợ.

- Cộng giá trị của dự án hoặc công ty khi không có đòn bẩy với giá trị ròng của khoản vay nợ.

Đặc điểm của Giá trị hiện tại điều chỉnh

Giá trị hiện tại điều chỉnh giúp cho nhà đầu tư thấy được lợi ích của lá chắn thuế nhờ tiền lãi được khấu trừ thuế, hay lợi ích từ khoản vay trợ cấp với lãi suất thấp hơn thị trường.

Đối với các giao dịch có sử dụng đòn bẩy, giá trị hiện tại điều chỉnh được ưu tiên tính toán. Cụ thể, các tình huống mua thôn tính (Buyout) có sử dụng đòn bẩy là các trường hợp hiệu quả nhất để sử dụng phương pháp tính giá trị hiện tại điều chỉnh.

Giá trị của một dự án được tài trợ bằng nợ (có sử dụng đòn bẩy) có thể cao hơn so với một dự án được tài trợ bằng vốn (không sử dụng đòn bẩy), vì chi phí vốn giảm khi sử dụng đòn bẩy.

Sử dụng nợ có thể biến một dự án có giá trị hiện tại ròng (NPV) âm thành NPV dương. NPV sử dụng chi phí vốn chủ sở hữu làm lãi suất chiết khấu, trong khi giá trị hiện tại điều chỉnh sử dụng chi phí vốn bình quân gia quyền làm lãi suất chiết khấu.

Ví dụ về sử dụng Giá trị hiện tại đã điều chỉnh

Ví dụ, giả sử tính toán dự kiến giá trị hiện tại của dòng tiền thuần (Free cash flow) của công ty ABC cộng với giá trị cuối cùng là $100.000. Thuế suất cho công ty là 30% và lãi suất là 7%.

Công ty nợ $50.000, thì giá trị hiện tại của lá chắn thuế là: ($50.000 * 7% * 30%) / 7% = $15.000.

Do đó, giá trị hiện tại điều chỉnh là $100.000 + $15.000 = $115.000.

Hạn chế của việc sử dụng Giá trị hiện tại điều chỉnh

Không giống như WACC trong dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại điều chỉnh sẽ tìm cách đánh giá tác động của chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ tách biệt nhau.

Trong thực tế, giá trị hiện tại điều chỉnh không được sử dụng nhiều như phương pháp dòng tiền chiết khấu. Cách tính toán mang tính học thuật nhiều hơn, nhưng thường được cho là giúp định giá chính xác hơn.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng