|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tiền lương hỗ trợ sinh hoạt (Stipend) là gì? Các loại stipend

09:51 | 03/07/2020
Chia sẻ
Stipend (tạm dịch là tiền lương hỗ trợ sinh hoạt) là một khoản tiền được trả cho các thực tập sinh, nhân viên thực tập và sinh viên để giúp trang trải các khoản chi phí sinh hoạt.
Tiền lương hỗ trợ sinh hoạt (Stipend) là gì? Các loại stipend - Ảnh 1.

(Hình minh họa: BluePipes Blog)

Stipend

Khái niệm

Stipend (tạm dịch là tiền lương hỗ trợ sinh hoạt) là một khoản tiền được trả cho các thực tập sinh, nhân viên thực tập và sinh viên để giúp trang trải các khoản chi phí sinh hoạt. 

Stipend thường được cung cấp cho những người chưa đủ điều kiện để nhận mức lương chính qui cho những công việc mà họ đã thực hiện. Stipend thường được trả thấp hơn tiền lương (salary). Tuy nhiên, người nhận được stipend có thể có được kinh nghiệm và kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể. 

Một khoản stipend tạo điều kiện cho một cá nhân theo đuổi một công việc không lương, bằng cách hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Thực tập sinh, người học việc, nghiên cứu sinh là những trường hợp phổ biến nhận được stipend. Thay vì được trả lương cho những gì họ thực hiện, họ được trả stipend như một khoản hỗ trợ tài chính khi tham gia vào một công việc hoặc nhiệm vụ. Thông thường, một khoản stipend bao gồm các phúc lợi khác, chẳng hạn như giáo dục cấp đại học, phòng ở và tiền ăn hàng tháng. 

Các loại Stipend

Stipend không phải là tiền lương theo giờ và thường được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng như một lựa chọn chi phí thấp hơn để trả lương cho thực tập sinh. Stipend có thể khác nhau tùy thuộc vào công ty hoặc tổ chức. Một số công ty trả stipend để giúp thực tập sinh trang trải tiền nhà, thực phẩm hoặc chi phí đi lại. Dưới đây là một vài trong số các loại stipend thường được cung cấp. 

Stipend cho nghiên cứu học thuật

Stipend có thể được cung cấp cho các nhà nghiên cứu tại các tổ chức học thuật hoặc các tổ chức khác để hỗ trợ họ tập trung vào các dự án đang thực hiện. Giống như các khoản tài trợ (grant), các khoản stipend này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba, những người muốn nhìn thấy một nghiên cứu cụ thể hoặc hình thức nghiên cứu tiến xa hơn mà không làm xáo trộn tài chính, và gây cản trở các nhà nghiên cứu. 

Các tổ chức và các thực thể tương đương cũng có thể đưa ra các qui định về các điều khoản tương tự, để hỗ trợ công việc của các nhà nghiên cứu và các dự án mà họ đang phát triển. 

Chi phí cụ thể

Stipend cũng có thể được cung cấp để bù đắp các loại chi phí rất cụ thể. Chằng hạn, sinh viên có thể nhận được stipend và khoản đó phải được sử dụng để mua hoặc thuê máy tính trong các học kì. 

Bảo hiểm y tế

Stipend cho bảo hiểm y tế có thể được cung cấp bởi chủ lao động cho nhân viên của họ dưới hình thức thêm tiền vào lương của họ để hỗ trợ họ với chi phí bảo hiểm y tế. 

Chương trình chăm sóc sức khỏe

Chủ lao động có thể cung cấp các khoản stipend cho nhân viên để mua thẻ thành viên tại phòng tập gym như một phần của chương trình chăm sóc sức khỏe.

Đào tạo nghề 

Một số công ty cung cấp cho những nhân viên muốn tham gia các khóa học đào tạo và lớp học bổ sung một khoản stipend, để có thể hỗ trợ họ trong công việc và phát triển nghề nghiệp.

(Theo Investopedia)

Ích Y