|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ

Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ

Hai hoạt động này thường gắn chặt với nhau, những chuyên gia thuế phát hiện ra để tư vấn trong quá trình cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc trong quá trình tư vấn thuế cần phải có những lời khuyên về tuân thủ tục về thuế cho khách hàng.
Kiến thức Kinh tế -10:50 | 16/07/2020
Nhân viên đại lí thuế là ai? Điều kiện qui định

Nhân viên đại lí thuế là ai? Điều kiện qui định

Nhân viên đại lí thuế là người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp và làm việc cho tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Kiến thức Kinh tế -10:32 | 16/07/2020
Kê khai thuế (Tax Declaration) là gì? Yêu cầu

Kê khai thuế (Tax Declaration) là gì? Yêu cầu

Kê khai thuế (tiếng Anh: Tax Declaration) là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lí thuế.
Kiến thức Kinh tế -10:13 | 16/07/2020
Phương thức đánh thuế là gì? Phân loại

Phương thức đánh thuế là gì? Phân loại

Phương thức đánh thuế thể hiện cách nhà nước điều tiết thu nhập của các tổ chức cá nhân trong xã hội – điều tiết trực tiếp hay điều tiết gián tiếp.
Kiến thức Kinh tế -09:49 | 16/07/2020
Lương thực tế (Take-Home Pay) là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

Lương thực tế (Take-Home Pay) là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

Lương thực tế (tiếng Anh: Take-Home Pay) là khoản thu nhập ròng nhận được sau khi khấu trừ tiền thuế, các khoản phúc lợi và đóng góp tự nguyện, từ tiền lương của một cá nhân.
Kiến thức Kinh tế -16:58 | 07/07/2020
Hệ thống cân bằng thuế (Tax equalization system) là gì?

Hệ thống cân bằng thuế (Tax equalization system) là gì?

Hệ thống cân bằng thuế (tiếng Anh: Tax equalization system) xuất hiện trong các doanh nghiệp quốc tế khi trả lương cho các quản trị viên xuất ngoại làm việc.
Kiến thức Kinh tế -11:54 | 30/06/2020
Nhân viên kiểm tra thuế vụ (Revenue Officer) là ai? Trách nhiệm của Nhân viên kiểm tra thuế vụ

Nhân viên kiểm tra thuế vụ (Revenue Officer) là ai? Trách nhiệm của Nhân viên kiểm tra thuế vụ

Nhân viên kiểm tra thuế vụ (tiếng Anh: Revenue Officer) là một cá nhân có nhiệm vụ thu thập các khoản thu, chẳng hạn như các khoản thuế, thay mặt cho chính phủ.
Kiến thức Kinh tế -08:33 | 30/06/2020
Thu nhập gộp (Gross Income) của cá nhân là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thu nhập gộp (Gross Income) của cá nhân là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thu nhập gộp (tiếng Anh: Gross Income) của cá nhân, còn được gọi là lương gộp trên bảng lương, là tổng tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác mà chủ lao động trả cho người lao động.
Kiến thức Kinh tế -16:03 | 19/06/2020
Đại lí thuế (Tax agent) là tổ chức gì?

Đại lí thuế (Tax agent) là tổ chức gì?

Đại lí thuế (tiếng Anh: Tax agent) là một doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đóng vai trò trung gian cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế hoặc một số dịch vụ khác với cơ quan quản lí thuế.
Kiến thức Kinh tế -17:07 | 27/05/2020
Thuế bị truy thu (Back Taxes) là gì? Hiểu về thuế bị truy thu

Thuế bị truy thu (Back Taxes) là gì? Hiểu về thuế bị truy thu

Thuế bị truy thu (tiếng Anh: Back Taxes) là các loại thuế chưa được thanh toán một phần hoặc toàn bộ trong năm khi chúng đáo hạn.
Kiến thức Kinh tế -11:11 | 12/05/2020
Chủ đề nóng
Chiến lược 'Hai người Ireland và bánh kẹp Hà Lan' (Double Irish With a Dutch Sandwich) là gì?

Chiến lược 'Hai người Ireland và bánh kẹp Hà Lan' (Double Irish With a Dutch Sandwich) là gì?

"Hai người Ireland và bánh kẹp Hà Lan" (tiếng Anh: Double Irish With a Dutch Sandwich) là một chiến lược tránh thuế được sử dụng bởi một số tập đoàn lớn, liên quan đến việc sử dụng kết hợp các công ty con của Ireland và Hà Lan để chuyển lợi nhuận sang các khu vực có mức thuế thấp hoặc miễn thuế.
Kiến thức Kinh tế -17:25 | 28/04/2020
Tiền thù lao (Honorarium) là gì? Đặc điểm và cách tính thuế

Tiền thù lao (Honorarium) là gì? Đặc điểm và cách tính thuế

Tiền thù lao (tiếng Anh: Honorarium) là một khoản thanh toán tự nguyện được trả cho một người làm dịch vụ mà thực tế không được yêu cầu phải trả phí về mặt pháp lí.
Kiến thức Kinh tế -09:03 | 23/04/2020
Tín dụng thu nhập do lao động (Earned Income Credit) tại Mỹ là gì? Đặc điểm

Tín dụng thu nhập do lao động (Earned Income Credit) tại Mỹ là gì? Đặc điểm

Tín dụng thu nhập do lao động (tiếng Anh: Earned Income Credit - EIC) là tín dụng thuế của Mỹ hỗ trợ những người nộp thuế có thu nhập thấp từ công việc, trong năm tính thuế cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -19:44 | 16/04/2020
Hàng hoá chịu thuế 0% (Zero-rated good) là gì? Đặc điểm

Hàng hoá chịu thuế 0% (Zero-rated good) là gì? Đặc điểm

Ở quốc gia sử dụng thuế giá trị gia tăng (VAT), hàng hoá chịu thuế 0% (Zero-rated good) là những sản phẩm được miễn thuế giá trị đó.
Kiến thức Kinh tế -16:19 | 11/04/2020
Bán thuế (Tax Selling) là gì? Đặc điểm

Bán thuế (Tax Selling) là gì? Đặc điểm

Bán thuế (tiếng Anh: Tax selling) là một loại giao dịch trong đó một nhà đầu tư bán một tài sản bị lỗ vốn để giảm hoặc loại bỏ các khoản lãi vốn bởi các khoản đầu tư khác, nhằm mục đích giảm thuế thu nhập.
Kiến thức Kinh tế -10:34 | 10/04/2020
Mùa thuế (Tax Season) là gì? Đặc điểm

Mùa thuế (Tax Season) là gì? Đặc điểm

Mùa thuế (tiếng Anh: Tax season) là khoảng thời gian mà người nộp thuế cá nhân thường lập báo cáo tài chính cho năm trước và nộp tờ khai thuế.
Kiến thức Kinh tế -09:50 | 10/04/2020
Kì nghỉ thuế (Tax Holiday) là gì? Đặc điểm

Kì nghỉ thuế (Tax Holiday) là gì? Đặc điểm

Kì nghỉ thuế (tiếng Anh: Tax holiday) là một chương trình khuyến khích của chính phủ nhằm giảm hoặc xoá bỏ thuế cho các doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -09:45 | 10/04/2020
Ảnh hưởng của thuế (Tax Incidence) là gì? Đặc điểm

Ảnh hưởng của thuế (Tax Incidence) là gì? Đặc điểm

Ảnh hưởng của thuế (tiếng Anh: Tax Incidence) là một thuật ngữ kinh tế để giải thích sự phân chia gánh nặng thuế giữa các bên liên quan, chẳng hạn như người mua và người bán hoặc người sản xuất và người tiêu dùng.
Kiến thức Kinh tế -22:26 | 09/04/2020
Chứng thư thuế (Tax Deed) là gì? Đặc điểm

Chứng thư thuế (Tax Deed) là gì? Đặc điểm

Chứng thư thuế (tiếng Anh: Tax Deed) là một tài liệu pháp lí cấp quyền sở hữu tài sản cho cơ quan chính phủ khi chủ sở hữu tài sản không trả các khoản thuế do tài sản đó.
Kiến thức Kinh tế -17:16 | 07/04/2020
Đạo luật Công bằng thuế và trách nhiệm tài khoá năm 1982 (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982) là gì?

Đạo luật Công bằng thuế và trách nhiệm tài khoá năm 1982 (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982) là gì?

Đạo luật Công bằng thuế và trách nhiệm tài khoá năm 1982 (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982 - TEFRA) là luật thuế liên bang Mỹ được thông qua năm 1982 để tăng doanh thu ở nước này.
Kiến thức Kinh tế -17:06 | 07/04/2020
Vinhomes lãi ròng 11.513 tỷ đồng nửa đầu 2024
Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng đạt 51.710 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Công ty hướng đến hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2024 khi các dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island.