|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nhân viên đại lí thuế là ai? Điều kiện qui định

10:32 | 16/07/2020
Chia sẻ
Nhân viên đại lí thuế là người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp và làm việc cho tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Nhân viên đại lí thuế là ai? Điều kiện qui định - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: joemadrajat)

Nhân viên đại lí thuế

Khái niệm

Nhân viên đại lí thuế hay gọi đầy đủ là Nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Nhân viên đại lí thuế là người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp và làm việc cho tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Điều kiện qui định

Các nhân viên đại lí thuế phải đảm bảo được các điều kiện theo qui định:

- Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong thời hạn từ một năm trở lên (kể từ thời điểm đăng hành nghề), trừ các cá nhân thuộc một trong các trường hợp: 

Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Đang bị tuy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích; 

Nhân viên đại lí thuế đã bị thu hồi vĩnh viễn Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc trong thời gian bị xử lí vi phạm dưới hình thức tạm đình chỉ; Cán bộ, công chức đang tại chức theo qui định của pháp luật về cán bộ, công chức; 

Cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ đang trong thời gian qui định không được kinh doanh, theo qui định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc qui định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lí đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ;

- Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước;

- Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp;

- Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Ngoài những điều kiện trên đối với nhân viên đại lí thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cần phải quan tâm đến những yếu tố liên quan đến nhân viên đại lí thuế, gồm:

- Thứ nhất, mỗi một nhân viên đại lí thuế chỉ được đăng làm nhân viên đại lí thuế tại một đại lí thuế trong cùng một thời gian (không được đăng làm việc cùng lúc cho từ hai tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trở lên).

- Thứ hai, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải lưu giữ hồ sơ của nhân viên đại lí thuế gồm: 

Đơn đăng hành nghề (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT- TC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (bản sao có chứng thực); 01 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng hành nghề.

- Thứ ba, nhân viên đại lí thuế chỉ được hành nghề khi có tên trong danh sách nhân viên của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế thông báo trên Website của Tổng cục Thuế.

(Tài liệu tham khảo: Chuyên đề 3 Thuế và quản lí nâng cao, Bộ Tài chính)

Diệu Nhi