|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ

10:50 | 16/07/2020
Chia sẻ
Hai hoạt động này thường gắn chặt với nhau, những chuyên gia thuế phát hiện ra để tư vấn trong quá trình cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc trong quá trình tư vấn thuế cần phải có những lời khuyên về tuân thủ tục về thuế cho khách hàng.
Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: gktaxconsultancy)

Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế

Khái niệm

Chúng ta cần phân biệt làm thủ tục thuế và tư vấn thuế. Nhìn chung như sau: 

- Làm thủ tục về thuế là thay mặt khách hàng xử các vấn đề về đăng thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

- Tư vấn thuế là cung cấp những "lời khuyên" cho khách hàng về làm sao để tối ưu trách nhiệm thuế của những hoạt động trong tương lai (chủ yếu là tư vấn về kế hoạch thuế). 

Mối quan hệ giữa Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế

Hai hoạt động này thường gắn chặt với nhau, những chuyên gia thuế phát hiện ra để tư vấn trong quá trình cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc trong quá trình tư vấn thuế cần phải có những lời khuyên về tuân thủ tục về thuế cho khách hàng. 

Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức kinh doanh đều dành phần lớn thời gian vào công tác làm thủ tục về thuế trong hoạt động tuân thủ thuế của họ.

Cả hoạt động làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế đều đòi hỏi các yêu cầu về chuyên môn. Một nhà tư vấn thuế giỏi phải là một người đã rất thông thạo làm các thủ tục về thuế. Chính hoạt động làm thủ tục về thuế đã dạy cho họ làm thế nào để trở thành một nhà tư vấn thuế giỏi.

Tóm lại, tư vấn thuế được phát triển và dựa vào làm thủ tục về thuế. Chính vì vậy, những qui định về kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là điều mà các nhà tư vấn thuế phải tuân theo.

Thuật ngữ liên quan

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế.

Có điều kiện ở đây có nghĩa là tổ chức cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế cần phải:

- Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, tư vấn thuế được ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh;

- Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (còn gọi là "nhân viên đại lí thuế").

(Tài liệu tham khảo: Chuyên đề 3 Thuế và quản lí nâng cao, Bộ Tài chính)

Diệu Nhi