|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kê khai thuế (Tax Declaration) là gì? Yêu cầu

10:13 | 16/07/2020
Chia sẻ
Kê khai thuế (tiếng Anh: Tax Declaration) là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lí thuế.
Kê khai thuế (Tax Declaration) là gì? Yêu cầu - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: tinlaw)

Kê khai thuế

Khái niệm

Kê khai thuế trong tiếng Anh được gọi là Tax Declaration.

Kê khai thuế là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản thuế.

Yêu cầu

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính qui định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu qui định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản thuế trực tiếp. 

Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung kê khai với cơ quan thuế.

Đối với loại thuế khai theo tháng, quí hoặc năm, nếu trong kì tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ kê khai thuế được chấp nhận thì người nộp thuế phải nộp số thuế đã khai, đã tính theo đúng thời hạn qui định vào Ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp thông tin kê khai không chính xác, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hạn thì bị ấn định thuế.

Mỗi loại thuế, và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước khác nhau có hồ sơ kê khai và cách thức kê khai khác nhau. 

Người khai có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản trực tiếp, trong trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được Thủ trưởng cơ quan thuế quản trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Thuật ngữ liên quan

Đăng thuế là việc người nộp thuế kê khai với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng kinh doanh các thông tin định danh của mình (đây là các thông tin cơ bản để phân biệt người nộp thuế với những người nộp thuế khác). 

Với cá nhân thì đó là các thông tin về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ... Với tổ chức kinh doanh thì đó là các thông tin về tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ các cơ sở sản xuất và cửa hàng, vốn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật...

(Tài liệu tham khảo: Chuyên đề 3 Thuế và quản lí nâng cao, Bộ Tài chính)

Diệu Nhi