|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thuế doanh nghiệp (Corporate Tax) là gì? Ưu điểm

14:24 | 26/03/2020
Chia sẻ
Thuế doanh nghiệp (tiếng Anh: Corporate Tax) là một khoản thuế mà chính phủ đánh vào lợi nhuận của một công ty.
Thuế doanh nghiệp (Corporate Tax) là gì? Ưu điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Dreamtimes )

Thuế doanh nghiệp

Khái niệm

Thuế doanh nghiệp trong tiếng Anh là Corporate Tax. 

Thuế doanh nghiệp là một khoản thuế mà chính phủ đánh vào lợi nhuận của một công ty.

Tiền thu được từ thuế doanh nghiệp là một phần của nguồn thu nhập của một quốc gia.

Thu nhập hoạt động của một công ty được tính bằng cách khấu trừ chi phí bao gồm giá vốn hàng bán (COGS) và khấu hao từ doanh thu. Sau đó, thuế suất được áp dụng để tạo ra một nghĩa vụ pháp lí mà doanh nghiệp nợ chính phủ.

Các quy tắc thuế doanh nghiệp giữa các quốc gia rất khác nhau, nhưng chúng phải được bỏ phiếu và được chính phủ phê chuẩn mới được ban hành.

Một số khu vực được coi là thiên đường thuế, như Jersey (Pháp) được các tập đoàn ưa chuộng.

Khấu trừ Thuế doanh nghiệp

Các tập đoàn được phép khấu trừ thuế doanh nghiệp bằng cách giảm thu nhập chịu thuế thông qua một số chi phí kinh doanh cần thiết và cơ bản.

Tất cả các chi phí hiện tại để duy trì hoạt động doanh nghiệp được khấu trừ thuế hoàn toàn.

Đầu tư và mua bất động sản mua cho mục đích tạo thu nhập cho doanh nghiệp cũng được khấu trừ.

Một công ty có thể khấu trừ tiền lương của nhân viên, lợi ích y tế, hoàn trả phí đào tạo và tiền thưởng định kì.

Ngoài ra, một công ty có thể giảm thu nhập chịu thuế bằng cách khấu trừ phí bảo hiểm, chi phí đi lại, nợ xấu, trả lãi, thuế thương vụ, thuế nhiên liệu và thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Dịch vụ pháp lí, sổ sách kế toán và chi phí quảng cáo cũng được sử dụng để giảm thu nhập doanh nghiệp.

Thuế kép và mô hình S-Corp

Một vấn đề quan trọng liên quan đến thuế doanh nghiệp là khái niệm về thuế kép.

Một số công ty bị đánh thuế vào thu nhập chịu thuế của công ty. Nếu thu nhập ròng này được phân phối cho các cổ đông, những cá nhân này buộc phải trả thuế thu nhập cá nhân trên cổ tức nhận được.

Thay vào đó, một doanh nghiệp có thể đăng ký với mô hình S- Corp và tất cả thu nhập được chuyển cho những người sở hữu công ty.

Một công ty mô hình S-Corp không phải trả thuế doanh nghiệp vì tất cả các khoản thuế được trả thông qua khai thuế cá nhân.

Ưu điểm của Thuế doanh nghiệp

Nộp thuế doanh nghiệp có thể có lợi hơn cho chủ doanh nghiệp hơn là nộp thuế thu nhập cá nhân.

Báo cáo thuế doanh nghiệp sẽ khấu trừ bảo hiểm y tế cũng như các lợi ích bên lề bao gồm kế hoạch hưu trí và tín thác hoãn thuế.

Một công ty có thể khấu trừ toàn bộ số tiền các khoản này nhưng chủ sở hữu phải cung cấp bằng chứng đối với vấn đề làm sao kiếm được lợi nhuận trong trường hợp các khoản này được khấu trừ.

Kết quả là, lợi nhuận kiếm được từ khấu trừ thuế của công ty được giữ lại cho phép công ty lập kế hoạch thuế và lợi thế về thuế tiềm năng trong tương lai.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.