|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dòng tiền sau thuế (Cash Flow After Taxes - CFAT) là gì?

10:52 | 16/03/2020
Chia sẻ
Dòng tiền sau thuế (tiếng Anh: Cash Flow After Taxes, viết tắt: CFAT) là thước đo hiệu quả tài chính, xem xét khả năng tạo ra dòng tiền của công ty thông qua hoạt động kinh doanh.
Dòng tiền sau thuế (Cash Flow After Taxes - CFAT) là gì? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Abbreviations)

Dòng tiền sau thuế 

Khái niệm

Dòng tiền sau thuế trong tiếng Anh là Cash Flow After Taxes hay After-Tax Cash Flow, viết tắt là CFAT.

Dòng tiền sau thuế (CFAT) là thước đo hiệu quả tài chính, xem xét khả năng tạo ra dòng tiền của công ty thông qua hoạt động kinh doanh. Nó được tính bằng cách cộng lại các khoản phí phi tiền mặt như khấu hao, chi phí tái cơ cấu và khoản điều chỉnh giảm giá trị thu nhập ròng.

CFAT = Thu nhập ròng + Khấu hao (hữu hình) + Khấu hao (vô hình) + Các khoản phí phi tiền mặt khác

Đặc điểm của dòng tiền sau thuế

Dòng tiền sau thuế là một thước đo dòng tiền quan trọng sau khi xem xét cả ảnh hưởng của thuế đến lợi nhuận. Con số này được sử dụng để xác định dòng tiền của một khoản đầu tư hoặc một dự án được thực hiện bởi một doanh nghiệp. Để tính dòng tiền sau thuế, cần phải cộng thêm chi phí khấu hao vào thu nhập ròng, bởi vì khấu hao là một loại chi phí phi tiền mặt thể hiện sự giảm giá trị kinh tế của một tài sản, mà không phải thực sự là một dòng tiền. (Nhớ rằng khấu hao được trừ đi như một loại chi phí khi tính lợi nhuận. Khi tính CFAT, nó được cộng trở lại).

Ví dụ: giả sử một dự án có thu nhập hoạt động là 2 triệu đô la, có chi phí khấu hao là 180.000 đô la. Công ty trả thuế suất 35%. Thu nhập ròng do dự án tạo ra được tính như sau:

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) = 2 triệu $ - 180.000$

LNTT = $ 1.820.000

Thu nhập ròng = $ 1.820.000 - (35% x $ 1.820.000)

Thu nhập ròng = $ 1.820.000 - $ 637.000

Thu nhập ròng = $ 1.183.000

CFAT = $ 1.183.000 + $ 180.000

CFAT = $ 1.363.000

Khấu hao là một loại chi phí có chức năng giống như một lá chắn thuế. Tuy nhiên, bởi vì trên thực tế nó không phải là một dòng tiền, do đó nó phải được thêm lại vào khoản thu nhập sau thuế.

Giá trị hiện tại của dòng tiền sau thuế có thể được tính để quyết định xem có đáng đầu tư vào một doanh nghiệp hay không. CFAT rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích bởi vì nó đánh giá khả năng phân phối cổ tức bằng tiền mặt của một doanh nghiệp. CFAT càng cao thì doanh nghiệp càng có khả năng phân phối hơn. Tuy nhiên, CFAT cao không có nghĩa rằng công ty đang ở trong tình trạng tài chính tốt để thực hiện việc phân phối tiền mặt.

CFAT cũng đo lường tình trạng tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty trong một thời gian so với các đối thủ khác cùng ngành, bởi vì mỗi ngành khác nhau lại có cường độ vốn khác nhau và do đó, cũng có những mức độ khấu hao khác nhau. Mặc dù dòng tiền sau thuế là một phương pháp tuyệt vời để xác định liệu một doanh nghiệp có thể tạo ra dòng tiền tốt sau khi tính đến sự ảnh hưởng của thuế thu nhập hay không, thì nó lại không tính đến chi phí tiền mặt để mua tài sản cố định.

(Theo Investopedia)

Hải Miên

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.