|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thuế nhân viên hộ gia đình (Nanny tax) là gì? Đặc điểm

11:16 | 27/03/2020
Chia sẻ
Thuế nhân viên hộ gia đình (tiếng Anh: Nanny tax) là một loại thuế liên bang của Mỹ được trả bởi những người sử dụng nhân viên hộ gia đình và trả tiền lương cho một số tiền nhất định.
Thuế nhân viên hộ gia đình (Nanny tax) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: NannyPay.

Thuế nhân viên hộ gia đình

Khái niệm

Thuế nhân viên hộ gia đình trong tiếng Anh là Nanny tax

Thuế nhân viên hộ gia đình là một loại thuế liên bang của Mỹ được trả bởi những người sử dụng nhân viên hộ gia đình và trả tiền lương cho một số tiền nhất định. Năm 2020, đối với tiền lương từ 2.200 đô la trở lên cho mỗi nhân viên, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare phải được khấu trừ ở mức 15,3%, với chủ lao động và nhân viên mỗi người phải trả một nửa (7,65%). Nếu trả lương bằng tiền mặt từ 1.000 đô la trở lên mỗi quí cho mỗi nhân viên, người sử dụng lao động phải trả thuế thất nghiệp 6% cho tiền lương hàng năm lên tới 7.000 đô la.

Đặc điểm của Thuế nhân viên hộ gia đình

Nhân viên hộ gia đình là những người được thuê mà công việc được kiểm soát bởi người sử dụng lao động; những nhân viên đó bao gồm người giữ trẻ, bảo mẫu, quản gia và đầu bếp. Thuế nhân viên hộ gia đình tồn tại vì IRS coi người giúp việc gia đình đang làm là nhân viên hộ gia đình của người nộp thuế, chứ không phải là một người lao động độc lập. 

Như vậy, người nộp thuế trở thành chủ lao động và phải trả An sinh xã hội, Medicare và thuế thất nghiệp của liên bang và tiểu bang đối với tiền lương trả cho nhân viên đó. Có thể có thuế nhân viên hộ gia đình cấp nhà nước. Các yêu cầu về thuế nhân viên hộ gia đình của liên bang và tiểu bang được nêu chi tiết trong Ấn phẩm IRS 926.

Ví dụ: nếu người nộp thuế trả cho người giữ trẻ trưởng thành 50 $ mỗi cuối tuần, họ phải trả thuế bảo mẫu (52 ngày cuối tuần / năm x 50 $ = 2600 $). Thuế bảo mẫu không áp dụng nếu người giữ trẻ là cha mẹ hoặc người phối ngẫu của người nộp thuế hoặc nếu người giữ trẻ dưới 18 tuổi và không chủ yếu tham gia vào công việc gia đình. Thuế của người giữ trẻ cũng được áp dụng nếu người nộp thuế thuê trợ giúp hộ gia đình thông qua một cơ quan lao động, trong trường hợp đó cơ quan là chủ lao động và chịu trách nhiệm nộp thuế liên quan.

Thuế nhân viên hộ gia đình cho phép một nhân viên hộ gia đình nhận được các quyền lợi và sự bảo vệ việc làm, như An sinh xã hội, Medicare và trợ cấp thất nghiệp. Nó cũng cung cấp cho một nhân viên hộ gia đình thu nhập có thể kiểm chứng và lịch sử việc làm hợp pháp. Điều này có thể quan khi nộp đơn cho một thẻ tín dụng, cho vay, hoặc thế chấp. Thuế nhân viên hộ gia đình cũng cho phép người sử dụng lao động tận dụng khoản tiết kiệm thuế đáng kể từ Tài khoản chi tiêu linh hoạt và Tín dụng chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc.

Yêu cầu về thuế nhân viên hộ gia đình

Người nộp thuế có nhân viên hộ gia đình phải nộp đơn để trở thành chủ lao động và nhận số nhận dạng người sử dụng lao động để giao dịch với IRS và các cơ quan khác. Không nộp thuế việc làm có thể bị phạt và các gia đình phân loại sai một nhân viên hộ gia đình như một người lao động độc lập có thể bị buộc tội trốn thuế.

Năm 2019, số tiền khấu trừ thuế An sinh xã hội được đặt ở mức 6,2% và tỷ lệ thuế Medicare là 1,45%, tương đương với tổng số 7,65% được khấu trừ từ tất cả tiền lương. Nhân viên và chủ lao động có trách nhiệm trả 7,65% mỗi người, nhưng một số chủ lao động chọn trả tổng số thuế 15,3%

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy