|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Thanh tra thuế (Tax inspection) là gì? Tính tất yếu của công tác thanh tra thuế

Thanh tra thuế (Tax inspection) là gì? Tính tất yếu của công tác thanh tra thuế

Thanh tra thuế (tiếng Anh: Tax inspection) là loại kiểm tra ở giai đoạn sau khi các hoạt động liên quan đến thuế đã phát sinh, nhằm tìm ra bản chất của vấn đề và truy cứu trách nhiệm nếu cần thiết.
Kiến thức Kinh tế -16:04 | 12/09/2019
Ấn định thuế (Impose a tax) là gì? Các trường hợp ấn định thuế

Ấn định thuế (Impose a tax) là gì? Các trường hợp ấn định thuế

Ấn định thuế (tiếng Anh: Impose a tax) là việc cơ quan quản lí thuế xác định số thuế phải nộp và buộc các chủ thể nộp thuế phải thực hiện.
Kiến thức Kinh tế -16:03 | 12/09/2019
Thuế trực thu (Direct tax) là gì? Ưu điểm và hạn chế của thuế trực thu

Thuế trực thu (Direct tax) là gì? Ưu điểm và hạn chế của thuế trực thu

Thuế trực thu (tiếng Anh: Direct tax) là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Thuế trực thu mang tính lũy tiến, nghĩa là mức thuế tăng cùng mức thu nhập chịu thuế.
Kiến thức Kinh tế -16:03 | 12/09/2019
Quản lí thuế (Tax management) là gì? Nguyên tắc và nội dung quản lí thuế

Quản lí thuế (Tax management) là gì? Nguyên tắc và nội dung quản lí thuế

Quản lí thuế (tiếng Anh: Tax management) là việc Nhà nước xác lập cơ chế, biện pháp để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của chủ thể nộp thuế, cơ quan thu thuế và các tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình thu, nộp thuế.
Kiến thức Kinh tế -16:03 | 12/09/2019
Tờ khai thuế (Tax return) là gì? Kì kê khai và thời hạn nộp tờ khai thuế

Tờ khai thuế (Tax return) là gì? Kì kê khai và thời hạn nộp tờ khai thuế

Tờ khai thuế (tiếng Anh: Tax return) là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính qui định được người nộp thuế sử dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số thuế phải nộp.
Kiến thức Kinh tế -16:03 | 12/09/2019
Quan hệ pháp luật thuế (Tax Law Relations) là gì?

Quan hệ pháp luật thuế (Tax Law Relations) là gì?

Quan hệ pháp luật thuế (tiếng Anh: Tax Law Relations) là quan hệ thu, nộp thuế được thực hiện trên cơ sở các qui phạm pháp luật.
Kiến thức Kinh tế -15:44 | 12/09/2019
Pháp luật thuế (Tax law) là gì? Nội dung điều chỉnh của pháp luật thuế

Pháp luật thuế (Tax law) là gì? Nội dung điều chỉnh của pháp luật thuế

Pháp luật thuế (tiếng Anh: Tax law) là tổng hợp các qui phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế và được nhà nước bảo đảm thực hiện.
Kiến thức Kinh tế -11:56 | 11/09/2019
Trốn thuế (Tax Evasion) và Tránh thuế (Tax Avoidance) là gì? Phân biệt trốn thuế và tránh thuế

Trốn thuế (Tax Evasion) và Tránh thuế (Tax Avoidance) là gì? Phân biệt trốn thuế và tránh thuế

Trốn thuế (tiếng Anh: Tax Evasion) và Tránh thuế (tiếng Anh: Tax Avoidance) là hai thuật ngữ thường bị lầm tưởng có ý nghĩa giống hệt nhau. Tuy nhiên, giữa chúng có những điểm khác biệt rất lớn.
Kiến thức Kinh tế -17:35 | 09/09/2019
Tập đoàn đa quốc gia (Multinational Corporation - MNC) là gì? Lợi thế của tập đoàn đa quốc gia

Tập đoàn đa quốc gia (Multinational Corporation - MNC) là gì? Lợi thế của tập đoàn đa quốc gia

Một tập đoàn đa quốc gia (tiếng Anh: Multinational Corporation, viết tắt: MNC) sở hữu hoặc kiểm soát việc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ tại ít nhất một quốc gia khác ngoài quốc gia của họ.
Kiến thức Kinh tế -17:07 | 28/08/2019
Chuyển giá (Transfer Pricing) là gì? Chuyển giá được thực hiện như thế nào?

Chuyển giá (Transfer Pricing) là gì? Chuyển giá được thực hiện như thế nào?

Rất nhiều công ty và tập đoàn đa quốc gia trên thế giới áp dụng chuyển giá (tiếng Anh: Transfer Pricing) để tránh thuế tại chính quốc gia của mình.
Kiến thức Kinh tế -17:04 | 28/08/2019
Chủ đề nóng
Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là gì? Vai trò và đặc điểm

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là gì? Vai trò và đặc điểm

Thuế thu nhập cá nhân (tiếng Anh: Personal income tax) là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân. Theo đó, loại thuế này có những vai trò và đặc điểm cần chú ý.
Kiến thức Kinh tế -11:39 | 26/08/2019
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Import and Export tax) là gì? Vai trò và đặc điểm

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Import and Export tax) là gì? Vai trò và đặc điểm

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (tiếng Anh: Import and Export tax) là sắc thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Theo đó, loại thuế này có những vai trò và đặc điểm cần chú ý.
Kiến thức Kinh tế -11:31 | 26/08/2019
Hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT refund) là gì? Các trường hợp được hoàn thuế

Hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT refund) là gì? Các trường hợp được hoàn thuế

Hoàn thuế giá trị gia tăng (tiếng Anh: VAT refund) là việc nhà nước trả lại số thuế giá trị gia tăng mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định.
Kiến thức Kinh tế -10:51 | 26/08/2019
Giá tính thuế (Taxable price of value added tax) là gì? Qui định về giá tính thuế

Giá tính thuế (Taxable price of value added tax) là gì? Qui định về giá tính thuế

Giá tính thuế giá trị gia tăng (tiếng Anh: Taxable price of value added tax) là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Theo đó, giá tính thuế GTGT có những qui định cụ thể cần chú ý.
Kiến thức Kinh tế -10:30 | 26/08/2019
Mức thuế (Tax rate) là gì? Hình thức và các loại thuế

Mức thuế (Tax rate) là gì? Hình thức và các loại thuế

Mức thuế (tiếng Anh: Tax rate) là đại lượng xác định số thu. Theo đó, mức thuế có các hình thức và phân loại cần chú ý.
Kiến thức Kinh tế -14:15 | 23/08/2019
Hệ thống thuế (Tax system) là gì? Phân loại thuế

Hệ thống thuế (Tax system) là gì? Phân loại thuế

Hệ thống thuế (tiếng Anh: Tax system) là tổng hợp các sắc thuế khác nhau có mối quan hệ thống nhất, biện chứng, và phụ thuộc nhau. Theo đó, hệ thống thuế có các cách phân loại cần chú ý.
Kiến thức Kinh tế -11:54 | 23/08/2019
Mã số thuế (Tax identification number - TIN) là gì? Qui định về việc cấp mã số thuế

Mã số thuế (Tax identification number - TIN) là gì? Qui định về việc cấp mã số thuế

Mã số thuế (tiếng Anh: Tax identification number, viết tắt: TIN) là một dãy số, chữ cái hoặc kí tự khác do cơ quan quản lí thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lí thuế. Việc cấp mã số thuế được pháp luật về quản lí thuế qui định.
Kiến thức Kinh tế -10:05 | 20/08/2019
Thuế giá trị gia tăng (Value Added Tax - VAT) là gì?

Thuế giá trị gia tăng (Value Added Tax - VAT) là gì?

Thuế giá trị gia tăng (tiếng Anh: Value Added Tax, viết tắt: VAT) đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến quyết định mua và bán sản phẩm của cá nhân và tổ chức. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng có một số điểm cần lưu ý theo qui định của Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -11:07 | 19/08/2019