|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Ưu đãi thuế (Tax-advantaged) là gì? Các khoản đầu tư được ưu đãi thuế

16:56 | 07/04/2020
Chia sẻ
Ưu đãi thuế (tiếng Anh: Tax-advantaged) đề cập đến bất kì loại đầu tư, tài khoản tài chính hoặc kế hoạch tiết kiệm nào được miễn thuế, hoãn thuế hoặc có những lợi ích thuế khác.
Ưu đãi thuế (Tax-advantaged) là gì? Các khoản đầu tư được ưu đãi thuế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Financial Toolbeit.

Ưu đãi thuế

Khái niệm

Ưu đãi thuế trong tiếng Anh là Tax-advantaged.

Ưu đãi thuế đề cập đến bất kì loại đầu tư, tài khoản tài chính hoặc kế hoạch tiết kiệm nào được miễn thuế, hoãn thuế hoặc có những lợi ích thuế khác. Ví dụ về các khoản đầu tư được ưu đãi thuế là trái phiếu đô thị, hợp tác đối tác, UIT và trái phiếu đồng niên. Các chương trình được ưu đãi về thuế bao gồm IRA và các chương trình hưu trí đủ điều kiện, chẳng hạn như 401(k)s.

Các khoản đầu tư được ưu đãi thuế

Các khoản đầu tư được ưu đãi thuế giúp nhà đầu tư được hưởng ưu đãi một phần hoặc toàn bộ thu nhập của nhà đầu tư từ thuế, cho phép nhà đầu tư đó giảm thiểu gánh nặng thuế của mình. Ví dụ, các nhà đầu tư trái phiếu đô thị nhận được tiền lãi từ trái phiếu của họ trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này cho các nhà đầu tư được chính quyền thành phố sử dụng để tài trợ vốn cho các dự án cộng đồng. Để khuyến khích nhiều nhà đầu tư mua các trái phiếu này, thu nhập lãi mà các nhà đầu tư nhận được không bị đánh thuế ở cấp liên bang. 

Trong nhiều trường hợp, nếu chủ sở hữu trái phiếu cư trú trong cùng một tiểu bang nơi trái phiếu được phát hành, thu nhập lãi của người đó cũng sẽ được miễn thuế nhà nước và thuế địa phương.

Khấu hao cũng mang lại lợi thế về thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản. Khấu hao là một khoản khấu trừ thuế thu nhập cho phép người nộp thuế thu hồi chi phí cơ sở của một số tài sản nhất định. Ở Mỹ, chi phí mua đất hoặc tòa nhà được vốn hóa trong một số năm cụ thể được chỉ định bằng các khoản khấu hao hàng năm.

Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua một tài sản với giá 5 triệu USD (chi phí cơ sở). Sau 5 năm, anh ta đã khấu trừ khấu hao 500.000 USD và chi phí cơ sở mới của anh ấy là 4,5 triệu USD. Nếu anh ta bán tài sản với giá 5,75 triệu USD, số tiền kiếm được của anh ta sẽ là 5,75 triệu USD - 4,5 triệu USD = 1,25 triệu USD. 

Khoản khấu trừ 500.000 USD sẽ bị đánh thuế theo tỉ lệ tái khấu hao và 750.000 USD còn lại sẽ bị đánh thuế dưới dạng lãi vốn. Nếu không có ưu đãi về thuế của trợ cấp khấu hao, toàn bộ lợi nhuận nhận được từ việc bán bất động sản sẽ bị đánh thuế dưới dạng lãi vốn.

Tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) và Tài khoản tiết kiệm miễn thuế (TFSA) cung cấp nhiều khoản tiết kiệm thuế hơn cho các nhà đầu tư so với tài khoản hoãn thuế, vì các hoạt động trong các tài khoản này được miễn thuế. Các khoản rút tiền và thu nhập trong các tài khoản này được miễn thuế, là một ví dụ hoàn hảo về ưu đãi thuế.

Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích các đơn vị tư nhân đóng góp tiền vì lợi ích công cộng. Việc chọn loại tài khoản hoặc khoản đầu tư được ưu đãi thuế phù hợp tùy thuộc vào tình hình tài chính của nhà đầu tư.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy