|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lợi ích thuế (Tax benefits) là gì? Các loại lợi ích thuế

16:43 | 07/04/2020
Chia sẻ
Lợi ích thuế (tiếng Anh: Tax benefits) là khoản khấu trừ được phép khai trên tờ khai thuế nhằm giảm gánh nặng của người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ một số loại hoạt động thương mại.
Lợi ích thuế (Tax benefits) là gì? Các loại lợi ích thuế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Mintpro.

Lợi ích thuế

Khái niệm

Lợi ích thuế trong tiếng Anh là Tax benefits.

Tại Mỹ, lợi ích thuế là khoản khấu trừ được phép khai trên tờ khai thuế nhằm giảm gánh nặng của người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ một số loại hoạt động thương mại. Lợi ích thuế bao gồm một số điều chỉnh có lợi cho nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Các loại lợi ích thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế làm giảm thu nhập chịu thuế của người nộp thuế. Nếu một người có thu nhập chịu thuế duy nhất trong năm tính thuế là 75.000 USD và người đó thuộc khung thuế suất 25%, tổng hóa đơn thuế biên của người đó sẽ là 25% x 75.000 USD = 18.750 USD. Tuy nhiên, nếu người đó đủ điều kiện khấu trừ thuế 8.000 USD, người đó sẽ bị đánh thuế trên thu nhập chịu thuế là 75.000 USD - 8.000 USD = 67.000 USD, chứ không phải 75.000 USD.

Lợi ích thuế dưới hình thức khấu trừ có thể là khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khấu trừ từng khoản, tùy thuộc vào loại khấu trừ nào làm giảm trách nhiệm pháp lí của người nộp thuế nhiều nhất. Khấu trừ thuế tiêu chuẩn là số tiền cố định làm giảm thu nhập chịu thuế, và số tiền này phụ thuộc vào tình trạng nộp thuế của người nộp thuế.

Khấu trừ từng khoản là các khoản khấu trừ cho phép một cá nhân liệt kê các chi phí đủ điều kiện trên tờ khai thuế của mình, tổng số tiền này được sử dụng để giảm thu nhập gộp đã điều chỉnh (AGI). Cá nhân đó sẽ chọn khấu trừ từng khoản nếu tổng chi phí đủ điều kiện nhiều hơn số tiền cố định được qui định theo hình thức khấu trừ tiêu chuẩn.

2. Tín dụng thuế

Tín dụng là một lợi ích thuế giúp tiết kiệm thuế nhiều hơn so với khấu trừ thuế vì nó trực tiếp làm giảm hóa đơn thanh toán thuế, thay vì chỉ giảm mức thu nhập chịu thuế. Nói cách khác, tín dụng thuế được áp dụng cho số tiền thuế mà người nộp thuế còn nợ sau khi tất cả các khoản khấu trừ được thực hiện từ thu nhập chịu thuế của người đó. Nếu một cá nhân nợ chính phủ 3.000 USD và đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế 1.100 USD, anh ta sẽ chỉ phải trả 1.900 USD sau khi trừ đi tín dụng thuế.

3. Loại trừ thuế

Loại trừ thuế phân loại một số loại thu nhập nhất định là miễn thuế và giảm số tiền tổng thu nhập mà người khai thuế báo cáo. Thu nhập không bị đánh thuế không hiển thị trên tờ khai thuế của người nộp thuế, và nếu có, thì rất có thể sẽ bị trả lại khi hoàn thuế. 

Có một số loại thu nhập bị loại trừ vì những thu nhập đó khó đo lường, nhưng cũng có những loại thu nhập khác được loại trừ để khuyến khích người nộp thuế tham gia vào một hoạt động cụ thể. Ví dụ, người lao động nhận bảo hiểm y tế lao động sẽ lợi ích thuế, bởi vì họ không phải trả thuế cho giá trị của những chính sách đó và người sử dụng lao động có thể khấu trừ chi phí đó dưới hình thức chi phí kinh doanh.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy

Thống đốc Fed: Cuối năm nay, có thể NHTW Mỹ không chỉ tăng lãi suất một lần
Mới đây, hai quan chức Fed cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ thắt chặt chính sách hơn nữa vào cuối năm nay. Trong đó, một người nhấn mạnh Fed có thể tăng lãi suất không chỉ một lần.