|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Di sản chịu thuế (Taxable Estate) là gì? Đặc điểm và cách giải quyết

20:01 | 29/03/2020
Chia sẻ
Di sản chịu thuế (tiếng Anh: Taxable Estate) là tổng giá trị tài sản của người đã chết phải chịu thuế.
Di sản chịu thuế (Taxable Estate) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Money)

Di sản chịu thuế 

Khái niệm

Di sản chịu thuế trong tiếng Anh là Taxable Estate.

Di sản chịu thuế là tổng giá trị tài sản của người đã chết phải chịu thuế.

Các tài sản ròng phải chịu thuế bằng tổng tài sản trừ đi các khoản nợ và trừ đi phần tài sản được khấu trừ thuế theo quy định mà người chết để lại.

Đặc điểm của Di sản chịu thuế

Một người chịu thuế di sản nắm giữ các khoản đầu tư như tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, cũng như bất động sản,...

Người thừa kế phải trả thuế gia tài cho những tài sản kế thừa đó. Người thừa kế sẽ chỉ nợ thuế gia tài đối với di sản chịu thuế, vì vậy điều quan trọng là người thừa kế phải biết phần nào của gia tài phải chịu thuế.

Thuế di sản, mở rộng ra là giá trị di sản chịu thuế, thường không áp dụng nếu người thừa kế là vợ hoặc chồng vì vợ hoặc chồng lúc này đã đủ điều kiện để khấu trừ thuế vô thời hạn.

Khi tài sản được chuyển cho con, anh chị em hoặc người thụ hưởng khác không phải là vợ hoặc chồng, di sản đó phải chịu thuế.

Khi xác định được phần chịu thuế của di sản, lưu ý rằng các khoản sau đây có thể được khấu trừ: chi phí mai táng được trả từ gia tài, các khoản nợ của người chết tại thời điểm chết và giá trị tài sản được chuyển cho vợ hoặc chồng của người chết.

Các khoản nợ được khấu trừ bao gồm nợ thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng, thế chấp và các khoản vay cá nhân. Chi phí hành chính để giải quyết gia tài cũng được tính là các khoản khấu trừ.

Các loại thuế đánh vào phần chịu thuế của gia tài sau đó được thanh toán ra khỏi di sản.

Để xác định tổng di sản chịu thuế, hãy tính giá trị của tổng gia tài và trừ đi các chi phí đã được khấu trừ.

Cách giải quyết Di sản chịu thuế

Với di sản chịu thuế, nếu có kế hoạch kế thừa di sản có thể giúp gia đình và người thụ hưởng tránh các tình huống thuế phức tạp sau sự mất mát người thân.

Ngoài việc lựa chọn người thừa kế và quyết định ai sẽ nhận tài sản nào, kế hoạch kế thừa di sản còn tạo cơ hội để đơn giản hóa các vấn đề tài chính mà người thừa kế sẽ phải xử lí.

Người thi hành di chúc có thể hướng dẫn các bước cụ thể để làm giảm tổng tài sản chịu thuế. Những bước này có thể bao gồm thiết lập tài khoản ủy thác cho người thụ hưởng hoặc thiết lập quyên góp hàng năm cho các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.

Sau khi mất, người thi hành di chúc có trách nhiệm đảm bảo thuế di sản được trả.

Tính đến năm 2020, tại Mỹ, ngưỡng thuế di sản là 11,58 triệu USD, nếu dưới mức này thì không phải chịu thuế di sản.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng