|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Xuất bản phẩm điện tử là gì? Điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

15:15 | 04/02/2020
Chia sẻ
Xuất bản phẩm điện tử là một số loại xuất bản phẩm được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.
Xuất bản phẩm điện tử là gì? Điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: eunews)

Xuất bản phẩm điện tử

Khái niệm

Xuất bản phẩm điện tử trong tiếng Anh gọi là: Electronic publications.

Xuất bản phẩm điện tử là sách; tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; các loại lịch; bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.

Điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

1. Việc xuất bản điện tử phải do nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thực hiện và phải tuân theo qui định của Luật xuất bản.

Nhà xuất bản thực hiện xuất bản điện tử khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực về thiết bị, công nghệ và nhân lực kĩ thuật để điều hành và quản lí quá trình xuất bản điện tử;

b) Có biện pháp kĩ thuật phù hợp với qui định của cơ quan quản lí nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm;

c) Có tên miền internet Việt Nam theo qui định của pháp luật để thực hiện xuất bản điện tử trên Internet;

d) Có đăng kí hoạt động xuất bản điện tử với cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động xuất bản.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực về thiết bị, công nghệ và nhân lực kĩ thuật để điều hành và quản lí quá trình phát hành xuất bản phẩm điện tử;

b) Có biện pháp kĩ thuật phù hợp với qui định của cơ quan quản lí nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm;

c) Có tên miền Internet Việt Nam theo qui định của pháp luật để thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet;

d) Có đăng kí hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử với cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động xuất bản.

Cách thức thực hiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

1. Tác phẩm, tài liệu xuất bản lần đầu theo phương thức xuất bản điện tử phải thông qua nhà xuất bản hoặc phải được cơ quan quản lí nhà nước về xuất bản cấp giấy phép xuất bản theo qui định tại Điều 25 của Luật xuất bản.

2. Xuất bản phẩm đã được xuất bản, in, phát hành hợp pháp được phát hành trên phương tiện điện tử.

3. Việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử qui định tại khoản 1 và khoản 2 trên, chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo qui định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

4. Việc chuyển xuất bản phẩm điện tử sang xuất bản phẩm in để phổ biến tới nhiều người phải tuân thủ các qui định của Luật xuất bản và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

(Tài liệu tham khảo: Luật xuất bản 2012)

Tuyết Nhi

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.