|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp (Patent Pending) là gì?

09:43 | 23/04/2020
Chia sẻ
Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp (tiếng Anh: Patent Pending) được các nhà phát minh sử dụng để cho công chúng biết rằng họ đã nộp đơn đăng kí bằng sáng chế với cơ quan sáng chế và nhãn hiệu có liên quan.
Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp (Patent Pending) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: discogs)

Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp

Khái niệm

Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp trong tiếng Anh được gọi là Patent Pending.

Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp được các nhà phát minh sử dụng để cho công chúng biết rằng họ đã nộp đơn đăng kí bằng sáng chế cho phát minh của họ với cơ quan sáng chế và nhãn hiệu có liên quan.

Thông báo bằng sáng chế đang chờ được cấp là một chỉ định hợp pháp được sử dụng với bất kì loại qui trình hay sản phẩm nào được cấp bằng sáng chế để chứng minh rằng bằng sáng chế đã được áp dụng nhưng chưa được cấp.

Chỉ định này đóng vai trò là một phương thức để thông báo cho công chúng, các doanh nghiệp và các nhà phát minh khác. Những người vi phạm bằng sáng chế hoặc thương hiệu đáng chú ý sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại sau khi bằng sáng chế chính thức được cấp.

Tóm lại

- Thông báo đang chờ cấp bằng sáng chế được các nhà phát minh sử dụng để thông báo với công chúng biết rằng họ đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho phát minh của họ.

- Lợi ích chính của thông báo đang chờ cấp bằng sáng chế là thiết lập ngày ưu tiên (Priority date) cho phát minh và cung cấp quyền truy đòi theo pháp luật cho nhà phát minh.

- Những người xâm phạm hay sao chép những phát minh đang chờ cấp bằng sáng chế sẽ bị kiện vì vi phạm bằng sáng chế và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, ví dụ như tiền bản quyền tác giả hoặc thu giữ các mặt hàng sao chép.

Ý nghĩa

Trong trường hợp đơn xin cấp bằng sáng chế của nhà phát minh được chấp nhận, thông báo đang chờ cấp bằng sáng chế cung cấp cho nhà phát minh một vài quyền truy đòi theo pháp luật nếu các đối thủ cạnh tranh cố gắng bắt chước phát minh của họ. 

Thông báo đang chờ cấp bằng sáng chế cũng thiết lập ngày ưu tiên, có nghĩa là người đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

Tuy nhiên người giữ thông báo đang chờ cấp bằng sáng chế không thể kiện người vi phạm phát minh của mình cho đến khi bằng sáng chế thực sự được cấp.

Khi đã nhận được bằng sáng chế, chủ sở hữu có thể thu thập các thiệt hại, chằng hạn như tiền bản quyền, cấm hoặc thu giữ các mặt hàng sao chép phát minh được liệt kê trên bằng sáng chế của họ.

(Tài liệu tham khảo: Patent Pending, Investopedia)

Diệu Nhi