|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc là gì?

20:21 | 01/04/2020
Chia sẻ
Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc là một trong những kênh chuyển giao công nghệ chủ yếu của tổ chức, doanh nghiệp.
Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Europa)

Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc

Khái niệm

Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc trong tiếng Anh gọi là: Vertical Technology Transfer.

Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc là hình thức chuyển giao công nghệ từ các cơ sở nghiên cứu sang khu vực sản xuất. Theo đó, các cơ sở sản xuất có như cầu đổi mới, cải tiến công nghệ sẽ chủ động tìm kiếm công nghệ cần thiết. 

Khi tìm được nguồn công nghệ, họ triển khai các hoạt động chuyển giao các công nghệ đó vào sản xuất kinh doanh của mình, qua con đường chuyển giao thương mại hoặc phi thương mại. 

Đặc điểm

Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc là một trong những kênh chuyển giao công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp.

Các kênh chuyển giao công nghệ phản ảnh các bộ phận, các tổ chức có liên quan hợp thành quá trình chuyển giao công nghệ và cách thức phối hợp chúng với nhau để thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ. Tham gia kênh này là:

- Cơ sở nghiên cứu, phát triển và các tổ chức có liên quan đã tạo ra công nghệ;

- Các cơ sở tiếp nhận công nghệ (cơ sở sản xuất kinh doanh trực tiếp sử dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm cho thị trường) và;

- Các tổ chức trung gian chuyển giao công nghệ như các tổ chức tư vấn công nghệ, các tổ chức, cơ quan đánh giá công nghệ, các tổ chức kiểm định công nghệ, các trung tâm thông tin công nghệ, ...

Người ta thường phân biệt 2 kênh chuyển giao công nghệ chủ yếu là chuyển giao theo chiều dọc và chuyển giao theo chiều ngang.

Hình thức chuyển giao theo chiều dọc có thể mang đến cho người sản xuất một công nghệ hoàn toàn mới, nhưng độ rủi ro, mạo hiểm cao. Nó có thể được thực hiện ngay trong một tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp, tập đoàn, ...) theo cơ chế chuyển giao nội bộ.

Trong trường hợp này, tham gia kênh chuyển giao công nghệ chỉ là các bộ phận trong một chủ thể kinh doanh, không có các tổ chức trung gian bên ngoài.

Chuyển giao công nghệ là việc chuyển công nghệ từ bên có công nghệ sang bên công nhận công nghệ. (Theo Luật chuyển giao công nghệ năm 2006)

(Tài liệu tham khảo: Quản lí kĩ thuật và công nghệ, PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc, Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

Tuyết Nhi