|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Xuất bản điện tử (Electronic publishing) là gì?

15:41 | 04/02/2020
Chia sẻ
Xuất bản điện tử (tiếng Anh: Electronic publishing) là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu và sử dụng phương tiện điện tử để tạo ra xuất bản phẩm điện tử.
Xuất bản điện tử (Electronic publishing) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: indianlegalsolution)

Xuất bản điện tử

Khái niệm

Xuất bản điện tử trong tiếng Anh gọi là: Electronic publishing.

Xuất bản điện tử là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu và sử dụng phương tiện điện tử để tạo ra xuất bản phẩm điện tử.

Xuất bản phẩm điện tử là sách; tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; các loại lịch; bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kĩ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự qui định tại khoản 10 Điều 4 của Luật giao dịch điện tử.

Điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

1. Việc xuất bản điện tử phải do nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thực hiện và phải tuân theo qui định của Luật xuất bản.

Nhà xuất bản thực hiện xuất bản điện tử khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực về thiết bị, công nghệ và nhân lực kĩ thuật để điều hành và quản lí quá trình xuất bản điện tử;

b) Có biện pháp kĩ thuật phù hợp với qui định của cơ quan quản lí nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm;

c) Có tên miền internet Việt Nam theo qui định của pháp luật để thực hiện xuất bản điện tử trên Internet;

d) Có đăng kí hoạt động xuất bản điện tử với cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động xuất bản.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực về thiết bị, công nghệ và nhân lực kĩ thuật để điều hành và quản lí quá trình phát hành xuất bản phẩm điện tử;

b) Có biện pháp kĩ thuật phù hợp với qui định của cơ quan quản lí nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm;

c) Có tên miền Internet Việt Nam theo qui định của pháp luật để thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet;

d) Có đăng kí hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử với cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động xuất bản.

(Tài liệu tham khảo: Luật xuất bản 2012)

Tuyết Nhi