Kiến thức Kinh tế

Đánh giá phát triển cộng đồng là gì? Nội dung đánh giá

15:52 | 25/03/2020

Chia sẻ

Đánh giá phát triển cộng đồng là hoạt động xem xét một cách toàn diện và hệ thống về mức độ đáp ứng các mục tiêu, chất lượng các hoạt động và hiệu quả của các hoạt động dự án, chương trình hay ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng.
Đánh giá phát triển cộng đồng là gì? Nội dung đánh giá - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: engineeringpossibilities)

Đánh giá phát triển cộng đồng

Khái niệm

Đánh giá phát triển cộng đồng tạm dịch sang tiếng Anh là Community development assessment.

Đánh giá phát triển cộng đồng là hoạt động xem xét một cách toàn diện và hệ thống về mức độ đáp ứng các mục tiêu, chất lượng các hoạt động và hiệu quả của các hoạt động dự án, chương trình hay ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng.

Phân loại 

1. Đánh giá các hoạt động đang tiến hành (đánh giá giữa kì)

- Là hoạt động đánh giá được thực hiện trong khi dự án, chương trình đang thực hiện

- Đây là loại đánh giá để xem xét những qui trình đó được sử dụng và mức độ hợp của nó cũng như những nguy cơ hay cơ hội đối với các hoạt động của dự án, chương trình.

2. Đánh giá kết thúc dự án

Mục tiêu của đánh giá: nhằm xác định mức độ thực hiện các mục tiêu của dự án để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các dự án sau. 

Tức là đánh giá kết quả của dự án, mức độ ảnh hưởng và tác động của dự án đến tại thời điểm đánh giá, tính bền vững của những kết quả đạt được và hiệu quả của dự án.

Nội dung đánh giá

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án, hoạt động 

Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án là việc xem xét so sánh kết quả đạt được của dự án so với các nguồn lực bỏ ra.

- Đánh giá tính thích hợp của dự án

- Đánh giá hiệu quả xã hội của dự án

Bên cạnh việc xem xét hiệu quả về mặt kinh tế cũng cần xem xét hiệu quả về mặt xã hội mà dự án mang lại. Tuỳ theo loại dự án mà hiệu quả về mặt xã hội sẽ lớn hay nhỏ và là hiệu quả chính hay phụ.

- Đánh giá tính bền vững của dự án

Tính bền vững của dự án đó chính là khả năng duy trì các hoạt động của cộng đồng khi dự án đó kết thúc. Tính bền vững của dự án sẽ cho phép hiệu quả của dự án được tăng lên và mở rộng.

- Đánh giá hiệu quả về mặt môi trường của dự án

Hiệu quả về mặt môi trường của dự án là mức độ đóng góp của dự án trên khía cạnh gìn giữ hay phát triển môi trường.

- Đánh giá tác động của dự án

Đánh giá tác động của dự án là việc xem xét, đánh giá ảnh hưởng của dự án trên cơ sở kết hợp giữa ảnh hưởng hiện tại và lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp.

(Tài liệu tham khảo: Sổ tay Hướng dẫn Phát triển cộng đồng, Chủ biên PGS.TS. Lê Văn An, TS. Ngô Tùng Đức, NXB Thanh Niên, 2016)

Diệu Nhi